2017-2018 н.р.

 

 

Методичні рекомендації про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році

 

КЛЮЧОВІ ЗМІНИ в оновлених навчальних програмах 5-9 класів (за результатами обговорення на платформі EdEra та на предметних робочих групах). На виконання Наказів Міністерства освіти і науки України No 52 від 13 січня 2017 р., No 201 від 10 лютого 2017 р.

 

ПРОГРАМИ для 5-9 класів на 2017-2018 н.р. (зі змінами)

 

Українська мова

Українська література

Історія

Математика

Фізика

Хімія

Біологія

Інформатика

Іноземні мови

Географія

Зарубіжна література

Мистецтво

Трудове навчання

Природознавство

Основи здоров'я

Правознавство

Фізична Культура

 

 

РОБОЧИЙ

НАВЧАЛЬНИЙ  ПЛАН

комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня     школа № 94»

Дніпровської міської ради

на 2017-2018 навчальний рік

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

        Робочий навчальний план  Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 94» Дніпровської міської ради  на 2017-2018 навчальний рік складено відповідно Закону України  «Про загальну середню освіту» ( ст.16), інструктивно-методичного листа від 07.06.2017 № 1/9 - 315 «Про  структуру  2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів».

       Тип навчального закладу – середня загальноосвітня школа І-ІІ-ІІІ ступенів, школа україномовна.

       У школі навчається 479 учнів ( станом на 27.05.2017 р.)

       з   них 1- 4 кл. – 217 учнів,

                   5 -9 кл. -  231 учень;

                 10-11 кл. -   31 учень.

       Навчальні заняття організовуються за семестровою системою.

 

             Робочий навчальний план початкової школи складений за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими  наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 № 572, із змінами згідно з наказом МОН України від 16.04.2014 № 460 (додаток 1).

              Відповідно  до постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»  робочий навчальний план 5-9  класів розроблений за Типовим навчальним планом загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня (затверджено  наказами МОНмолодьспорту України від 03.04.2012р № 409, зі змінами, внесеними наказами МОН України від 29.05.2014 № 664; додаток12, від 12.12.2014 №1465, від 07.08.2015 № 855.)

            Робочий навчальний план старшої школи (10-11класи) – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом  МОН України від 27.08.2010 р. № 834 (додаток 10, для шкіл з українською мовою навчання, технологічний напрямок), зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657.)

            На виконання наказів головного управління освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації від 28.12.2011 № 1096/0/212 – 11,від 10.07.2015  № 496/0/212-15 (продовження дослідницько-експериментальної роботи)  школі надано статус експериментального навчального закладу обласного рівня. Відповідно даних наказів розроблений індивідуальний навчальний план щодо запровадження курсів за вибором та факультативів в експериментальних класах:

1-4класи  «Моя щаслива планета» (17год., 05год. на тиждень)

5-9класи «Уроки для стійкого розвитку» (35 год., 1год.на тиждень)

            Керуючись Законами України «Про освіту»,«Про загальну середню освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно листа управління освіти та  науки Дніпропетровської міської ради від 15.10.2015 вх.№8 /4078, рішення сесії VI скликання Дніпропетровської міської ради від 30.10.2015р. № 6/69 «Про Програму підвищення рівня володіння українською та іноземними мовами і сучасними інформаційними технологіями на 2016-2018роки» розроблені та затверджені Програми підвищення рівня володіння українською та іноземними мовами і сучасними інформаційними технологіями в класах закладу:

 

Назва гуртка /клас

5кл.

6А, 6Б

7А,7Б

8А, 8Б

9кл.

10кл.

11кл.

З української мови (7 год. на тиждень)

Живе слово: Розвиток комунікативно-творчих умінь і навичок учнів

1

1

 

 

 

 

 

Лексика української мови

 

 

1

1

 

 

 

Культура мовлення та стилістика української мови

 

 

 

 

1

 

 

Основи риторики

 

 

 

 

 

1

1

З німецької мови (7 год. на тиждень)

Подорожуємо до Німеччини

1

1

 

 

 

 

 

Культурознавство німецькомовних країн

 

 

1

1

 

 

 

Основи ділового спілкування

 

 

 

 

1

 

 

Лексико-граматичний практикум з німецької мови

 

 

 

 

 

1

1

З англійської мови (7 год. на тиждень)

Знайомство з англомовними країнами

1

1

1

 

 

 

 

Відомі особистості Англії

 

 

 

1

1

 

 

Лексико-граматичний практикум з англійської мови

 

 

 

 

 

1

1

З інформатики (7год. на тиждень)

Основи растрової графіки

1

1

 

 

 

 

 

Основи створення комп’ютерних технологій

 

 

1

 

 

 

 

Обчислення задач в табличному редакторі

 

 

 

1

1

 

 

Офісний працівник

 

 

 

 

 

1

1

Всього:

4

4

4

4

4

4

4

Разом:  

28

 

Директор школи                                   Ю.М.Кирпань

Голова ради школи                              Є.В.Таран

 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН  

комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа № 94»
Дніпровської  міської ради

на 2017-2018 навчальний рік

 

Початкова школа

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

 

 

 

 

3 А

 

3 Б

 

 

 

1-4

 

Укр. мова навч.

Укр.  мова навч.

Укр. мова навч.

Укр.  мова

навч.

Укр.  мова

навч.

Укр.

мова

навч.

Укр. мова навч.

Укр. мова навч.

 

 

 

Інваріантна складова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Українська мова

7

7

7

7

7

7

7

7

56

Іноземна мова

14

Математика

4

4

4

4

4

4

4

4

32

Природознавство

2

2

2

2

2

2

2

2

16

Я у світі

-

-

-

-

1

1

1

1

4

Музичне мистецтво

1

1

1

1

1

1

1

1

8

Образотворче мистецтво

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

8

Трудове навчання

1

1

1

1

1

1

1

1

8

Інформатика

-

-

1

1

1

1

1

1

6

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

1

1

1

8

Фізична культура

3

3

3

3

3

3

3

3

24

Разом ( без фіз.культури)

 

18+3

 

18+3

 

20+3

 

20+3

 

21+3

 

21+3

 

21+3

 

21+3

 

160+24

Варіативна складова

2

2

2

2

2

2

2

2

16

Предмети за вибором:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Російська мова

1

1

1

1

1

1

1

1

8

Курси за вибором:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моя щаслива планета

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

4

Місто мого дитинства

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гранично допустиме навантаження на одного учня

 

20

 

20

 

22

 

22

 

23

 

23

 

23

 

23

 

176

Всього:

23

23

25

25

26

26

26

26

200

 

                 Директор КЗО «СЗШ № 94»ДМР                                                     Ю.М.Кирпань

                  Голова ради школи                                                                            Є.В.Таран

 

 

1-4 класи

 

Російська мова.                       Навчальна програма для загальноосвітніх

                                                  навчальних закладів з навчанням

                                                  українською мовою. 1-4класи. ВД  «Освіта».

                                                  Наказ МОН України від 12.09.2011 № 1050.

 

Місто мого дитинства.            Програма з краєзнавства  «Місто мого

                                                 дитинства для учнів 1-4 класів. Програма

                                                 розроблена Міським  методичним центром

                                                 управління освіти та науки Дніпропетровської

                                                 міської ради, закладом культури

                                                 «Централізована система бібліотек для дітей,

                                                 схвалена Вченою радою Дніпропетровського

                                                 обласного інституту післядипломної 

                                                  підготовки  освіти №2 від 29.05.2008р.

           

Моя щаслива планета           Навчальна програма курсу за вибором

                                                для 3-4 класів загальноосвітніх навчальних

                                                закладів. «Уроки для стійкого розвитку. Моя

                                                щаслива планета» ( схвалено до використання

                                                Науково-методичною радою з питань освіти

                                                МОНмолодьспорту України протокол № 5

                                                від    28.04.2011р.).   

 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа № 94» Дніпровської  міської ради

на 2017-2018 навчальний рік

 

Основна школа

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5 А

8 А

9

5-9

Інваріантна складова

Укр.  мова навч.

Укр.  мова навч

Укр. 

мова

 навч

Укр.

 мова

навч

Укр. 

мова навч

Укр.

мова

навч

Укр.

мова

навч

Укр.

мова

навч

 

Українська мова

3,5

3,5

3,5

2,5

2,5

2

2

2

21,5

Українська література

2

2

2

2

2

2

2

2

16

Іноземна мова

2н+1

2н+1

2н+1

2н+1

17+4

Російська мова

2

2

2

2

2

2

2

2

16

Зарубіжна  література

2

2

2

2

2

2

2

2

16

Історія України

1

1

1

1

1

1,5

1,5

1,5

9,5

Всесвітня історія

-

1

1

1

1

1

1

1

7

Правознавство

-

-

-

-

-

-

-

1

1

Музичне мистецтво

1

1

1

1

1

-

-

-

5

Образ. мист./мистецтво

1

1

1

1

1

1

1

1

8

12Математика

4

4

4

-

-

-

-

-

 

Алгебра

-

-

-

2

2

2

2

2

10

Геометрія

-

-

-

2

2

2

2

2

10

Природознавство

2

-

-

-

-

-

-

-

2

Біологія

-

2

2

2

2

2

2

2

14

Географія

-

2

2

2

2

2

2

1,5

13,5

Фізика

-

-

-

2

2

2

2

3

11

Хімія

-

-

-

1,5

1,5

2

2

2

9

Трудове навчання

2

2

2

1

1

1

1

1

11

Інформатика

1

1

1

1

1

2

2

2

11

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

1

1

1

8

Фізична культура

3

3

3

3

3

3

3

3

24

Разом (без фізкультури)

25,5+3

27,5+3          +1

27,5+3             +1

29+3

 +1

29+3

+1

29,5+3

29,5+3

31+3                       

228,5+24+4

Варіативна  складова

2,5

3,5

3,5

3

3

3,5

3,5

2

24,5

Факультативи :

2,5

2,5

2,5

2

2

3,5

3,5

2

20,5

*Уроки стійкого розвитку

1

1

1

1

1

1

1

1

8

*Місто мого дитинства

0,5

0,5

0,5

 

 

 

 

 

1,5

*Розв’язування розрахункових задач(хімія)

 

 

 

 

 

1

1

0,5

2,5

*Розв’язування  логічних задач                            (математика)

 

 

 

 

 

0,5

0,5

0,5

1,5

*Історія рідного краю

1

 

 

1

1

 

 

 

3

*Практикум з правопису української мови

 

 

 

 

 

0,5

0,5

 

1

*Українознавство     

 

1

1

 

 

0,5

0,5

 

3

Гранично допустиме навантаження  на одного учня

 

28

 

31

 

31

 

32

 

32

 

33

 

33

 

33

253

Всього:

31

34

34

35

35

36

36

36

277

 

                   Директор КЗО «СЗШ № 94»ДМР                                            Ю.М.Кирпань          

                   Голова ради школи                                                                Є.В.Таран

 

 

5-9 класи

 

Російська мова                            Навчальна програма «Російська мова

                                                      для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних

                                                      закладів з українською мовою навчання

                                                      (укл.: Н.Ф.Баландіна, І.С. Синиця,

                                                      Т.А.Фролова). Наказ МОН України

                                                      від 29.05.2015 №585.

 

Історія  рідного краю                   Програма для  загальноосвітніх

                                                      навчальних закладів. «Історія рідного

                                                      краю . Дніпропетровщина».5,7-11класи.

                                                      Управління освіти і науки Дніпропетров-

                                                      ської облдержадміністрації, 2005р.

 

Загальна хімія                             Навчальні програми курсів за вибором та

                                                     факультативів з хімії. Варіативна складова

                                                     Типових навчальних планів. 5-12 класи.

                                                     «Мандрівець», 2010р.

 

 

Практикум з правопису               Українська мова й література. Програми

української мови                          факультативних та спеціальних курсів.

                                                      7-11класи. Випуск 1. Дивослово, 2007р.

 

Уроки  стійкого розвитку            Навчальна програма курсу за вибором

                                                     для 5-9 класів « Уроки для сталого

                                                     розвитку» ( схвалено до використання

                                                     Науково-методичною радою з питань освіти

                                                     МОНмолодьспорту України протокол № 1

                                                     від  23.05.2011р.).   

 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа № 94» Дніпровської  міської ради

на 2017-2018 навчальний рік

 

Старша школа

(технологічний профіль)

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

10

11

10-11

Інваріантна складова

 

 

 

Українська мова

1

1

2

Українська література

2

2

4

Іноземна мова

3

3

6

Зарубіжна   література

1

1

2

Історія України

1

1,5

2,5

Всесвітня історія

1

1

2

Правознавство / Людина і світ

1

0,5

1,5

Алгебра

2+1

2+1

4+2

Геометрія

1+1

1+1

2+2

Біологія

1,5

1,5

3

Географія / екологія

1,5

-  / 0,5ек.

2

Фізика / астрономія

2

2 / 0,5а

4,5

Хімія

1

1

2

Економіка

-

1

2

Художня культура

0,5

0,5

2

Технології

6

6

12

Інформатика

1

1

2

Фізична культура

2

2

4

Захист Вітчизни

1,5+0,5

1,5+0,5

3+1

Креслення

-

2

 

Разом ( без.фіз. культури)

28+2 +2,5

30,5+2+2,5

58,5 +4+5

Варіативна  складова

 

8

5,5

 

Факультативи:

5,5

3

8,5

*Розв’язування розрахункових задач (хімія)

1

0,5

1,5

*Ділова українська мова

1

0,5

1,5

*Історія рідного краю

1

 

1

*Розв’язування логічних задач

1

0,5

1,5

 Індивідуальні заняття:

 

 

 

* з української мови

0,5

0,5

1

* з математики

0,5

0,5

1

* з історії України

0,5

0,5

1

Гранично допустиме навантаження  на одного учня

33

33

66

Всього:

38

38

76

                                

 Директор КЗО «СЗШ № 94»ДМР                                           Ю.М.Кирпань                       

     Голова ради школи                                                               Є.В.Таран

 

10-11класи

 

Математика.                                  Програма для  загальноосвітніх 

Розв’язання логічних задач         навчальних закладів. Програми факульта-

                                                       тивів, спецкурсів. Математика.

 

 

Історія  рідного краю                     Програма для  загальноосвітніх

                                                        навчальних закладів. «Історія рідного

                                                        краю . Дніпропетровщина».5,7-11класи.

                                                        Управління освіти і науки Дніпропетров-

                                                        ської облдержадміністрації, 2005р.

.

                                                       

Ділова українська мова                Українська мова й література. Програми

                                                       факультативних та спеціальних курсів.

                                                       7-11класи. Випуск 1. Дивослово, 2007р.

 

 

Загальна хімія                               Навчальні програми курсів за вибором та

                                                       факультативів з хімії. Варіативна складова

                                                       Типових навчальних планів. 5-12 класи.

                                                       «Мандрівець», 2010р.