ГРУПА "ДОШКОЛЯТКО"

Група короткотривалого перебування «Дошколятко»

 

 

 

 

 Вихователь групи "Дошколятко"
Васейко Леся Миколаївна

 

 

 

Для дитини є дуже важливою дошкільна підготовка, адже потрапити до першого класу з нульовими знаннями та бути незвиклим до групового спілкування мало кому потрібно.

Саме тому на базі СЗШ №94 працює група короткотривалого перебування для дітей віком  5-6 років, куди батьки можуть привести свою дитину.

Створення цієї групи передбачене  новими змінами у Законі України «Про дошкільну освіту» у частині обов’язковості здобуття дітьми дошкільної освіти, забезпечення їх якісної підготовки до школи, а також всебічного та гармонійного розвитку.

Підготовка дитини до школи — необхідний і важливий етап дошкільної освіти вашого маляти. Заняття розраховані на дітей віком від 5 до 6 років. Кожне заняття має на меті не тільки вивчити новий або закріпити старий матеріал, проте й зацікавити дитину в навчанні. Ми залучаємо підручники та навчальні матеріали, відеоматеріали, мультфільми, іграшки, пазли, розвивальні ігри.

Програма занять спрямована на:

·         розвиток навичок усного мовлення, аналізу і порівняння;

·         розвиток логіки та математичних здібностей;

·         формування дрібної моторики рук;

·         підготовку руки до письма;

·         розвиток уяви про навколишній світ;

·         розвиток творчих здібностей;

·         адаптацію дитини до колективу.

·         Після закінчення курсу діти легше адаптуються в школі, вони більш посидючі на уроках, уважні до слів педагога, одним словом вони вміють вчитися, працювати в класі, групі, слухати й чути педагога, виконувати його вимоги.

 

Режим дня групи «Дошколятко»

 

 

 

7-45 – 8-15       Зустріч дітей, спільні бесіди з батьками, прогулянка на свіжому повітрі.
8-15 – 8-30       Зарядка
8-30 – 9-00       Перше заняття                             
9-00 – 9-25    «Веселі хвилинки»
9-25 – 9-55   Друге заняття
9-55 – 10-10   «Веселі хвилинки», самостійні ігри
10-10 –10-45    Прогулянка на свіжому повітрі.
10-45                Повернення дітей додому.

 

 

 

 

Основними завданнями групи «Дошколятко» є: формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту. Освітній процес у групі короткотривалого перебування  здійснюється за Програмою розвитку дитини дошкільного віку «Впевнений старт»

 

Робота з батьками

 

Тести на виявлення рівня знань дітей

групи короткотривалого перебування дітей з підготовки до школи

 

 

 

Тест №1. Знання кольорів

Матеріали: таблиця кольорів.

На кожну з 12 клітинок необхідно наклеїти кольоровий папір.

Інструкція

     Ви пропонуєте дитині назвати колір квадратів, вказуючи по черзі на них.

Підсумок: на карті відзначаєте кожну правильну відповідь.

 

Тест №2. Моторні навички

(Ім'я дитини), намалюй, будь ласка, круг.

Пауза. Враховується час, необхідний дитині для виконання. Якщо дитина не може самостійно виконати це завдання, продемонструйте їй малюнок круга і ще раз запропонуйте намалювати його.

Аналогічно працюємо з малюнками "хрест", "квадрат" тощо.

Підсумок: на карті відзначаємо кожний правильно виконаний ма­люнок.

 

Тест №3. Мовна гнучкість

Матеріали: Сюжетний малюнок.

Інструкція

Ви пропонуєте дитині розповісти про те, що зображено на малюнку.

 Підсумок: висновки про розвиток мовлення підкреслюєте на карті.

 

Тест №4. Знання персоналій

Дитина повинна відповісти на запитання, з яких ви з'ясуєте її вміння назвати своє прізвище, ім'я, по батькові, вік, адресу, № телефону, день народження, а також ім'я, по батькові, прізвище, вік братів, сестер, батьків.

Підсумок: на карті підкресліть ті персоналії, у яких дитина обізнана.

 

Тест №5. Лічба

Пропонуєте дитині полічити до 10. Результати реєструєте в карті.

 

Тест №6. Знання абетки

Показуєте дитині аркуш з надрукованими літерами і пропонуєте назвати літери, які вона знає. Названі літери підкреслюєте в карті.

 

Тест №7. Впізнавання чисел

Показуєте дитині аркуш з надрукованими числами і пропонуєте назвати ті, які вона знає. Результати відмічаєте.

 

Тест №8. Розуміння числа

Матеріали: 10 кубиків (паличок, олівців тощо)

Пропонуєте дитині покласти перед собою 3 кубики. Якщо дитина виконала завдання, то запропонуйте покласти 5 кубиків тощо. Якщо дитина не змогла вибрати 3 кубики, то повертайтеся назад і починайте з одного кубика. У карті відзначаєте кожну правильно дібрану кількість.

 

Субтест

 1. Яка тварина більша: кінь чи собака?
 2. Вранці ми снідаємо, а опівдні?
 3. Вдень світло, а вночі?
 4. Небо блакитне, а трава?
 5. Черешні, сливи, яблука. Що це?
 6. Чому перед тим, як проїде потяг, поперек дороги опускається шлагбаум?
 7. Київ, Дніпропетровськ, Львів, Хмельницький. Що це?
 8. Маленька корова - теля, маленька собака - це ... ? Маленька  вівця – це ..?
 9. Собака більше схожа на кота чи на курку? Що у них спільного?
 10. Чому у всіх автомобілях є гальма?
 11. Футбол, плавання, теніс, стрибки. Що це?
 12. Які ти знаєш транспортні засоби?
 13. Чим відрізняється стара людина від молодої?
 14. Чому люди займаються спортом?
 15. Чому вважається поганим, коли хтось не працює?

 

 

  Субтест

 

1. Полічи від 1 до 10.

2. Полічи від 10 до 1.

3. а) Хто біжить третім? б) Хто першим? в) Хто останнім? г) Хто другим?

            Малюнки (їжак, миша, заєць, ведмідь (вовк, собака)

 

4.  а) Чого більше: 5 яблук чи 4 яблука?

б) Я маю: 7 зелених оливок та 7 синіх оливок. Чого менше?

в) Чого більше: 2 зошити чи 3 зошити?

г) Чого менше: 9 горішків чи 8 горішків?

ґ) Я маю: 1 олівець та 1 ручку. Чого більше?

д) Чого менше: 6 машин чи 8 машин?

5.  а)На дереві сиділи 3 пташки. Одна полетіла. Скільки пта­шок залишилося?

    б) Під кущем сиділо 4 зайчики. Прибігло ще 2. Скільки стало  зайчиків?

    в) Ти мав 9 олівців, 5 - віддав товаришу. Скільки олівців у тебе залишилося?

    г)  В одній кишені є 7 цукерок, а в другій - 3. Скільки цукерок у кишенях?

 

Субтест

1 частина

Повтори числа в тому порядку, в якому я їх називаю:

 •    5, 8, 2.
 • 6, 9, 4.
 • 3,1, 5, 9.
 • 7, 2, 8, 4.
 • 5, 9, 6, 3,1.
 • 7, 5, 8, 2, 6.
 • 5,1, 9, 4, 7, 3.
 • 3, 9, 2, 6, 8, 7.
 • 5,3,1,7,4, 2, 8.
 • 4,1, 7,9, 3, 8,6.

 

Назви числа в зворотному порядку:

 

 • 2, 4.
 • 5, 8.
 • 6, 2, 9.
 • 4,1,5.
 • 3, 2, 7, 9.
 • 4, 9, 6, 8.
 • 1, 5, 2, 7, 6.
 • 6,1,8, 4, 3.

 


 

Загальні орієнтири щодо компетентності дитини:

 

 

            (НА КІНЕЦЬ 5 РОКУ ЖИТТЯ)


• сформовані організаційні вміння та навички;


• володіє раціональними способами організації учбової діяльності;


• розвинуті загальнопізнавальні вміння: спостерігати, розмірковувати, запам’ятовувати, відтворювати матеріал, вносити в нього елементи новизни;


• володіє загальномовленнєвими вміннями та навичками, культурою слухання й мовлення;


• наявні контрольно-оцінні вміння, володіє способами перевірки та самоперевірки, оцінювання якісно-кількісних характеристик результату та вкладених в їх досягнення особистих зусиль.

 
• через творче досягнення самовиражається, актуалізує свої здібності;


• генерує оригінальні ідеї, самостійно висуває різноманітні гіпотези; намагається відійти від запропонованого шаблона;


• вирізняється гнучкістю та швидкістю мислення, кмітливістю, дотепністю, розсудливістю;


• конструктивно діє у невизначених ситуаціях, не губиться в разі дефіциту інформації, знаходить оригінальні способи розв’язання проблеми;


• характеризується творчою продуктивністю, схильністю реалізувати задумане;


• підходить до проблеми з різних точок зору, легко переключається з одного класу об’єктів на інший; швидко вдається до аналогій, порівнянь, протиставлень, асоціативних зв’язків; користується різними доказами;


• виявляє інтерес до парадоксів, має розвинене почуття гумору, схильна до сумнівів; вміє дивуватися;


• здатна прогнозувати, випереджати, передбачати;


• вирізняється багатством уяви, вмінням бачити складне у простому, у складному — просте. 


 

ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ ДИТИНИ


Орієнтири розвитку дитини характеризують фізичний, психічний та соціальний розвиток старшого дошкільника і дають уявлення про оволодіння ними основними способами розумових дій, розвиток різних видів діяльності, сформованість базових якостей, компетентності. 


Фізичний розвиток


• у своїх діях керується всіма органами чуттів;
• вправний, витривалий, енергійний у повсякденній діяльності; бере активну участь у різноманітних іграх, вправах, заняттях;
• дотримується основних правил особистого догляду, володіє навичками підтримання здоров’я та гігієни; орієнтується в ознаках здоров’я та хвороби;
• дотримується основних правил культури споживання різноманітних продуктів;
• знає про існування небезпечних об’єктів і предметів, розуміє правила безпечної поведінки, дотримується їх у реальному житті;
• належним чином застосовує різні технології у фізичній та предметно-практичній діяльності, володіє конструктивними вміннями й навичками. 


Емоційний розвиток

 • переважають оптимістичне самопочуття, гарний настрій;


• орієнтується в основних емоціях, називає кожну словами; розуміє свій емоційний стан та стан людей, що навколо;


• адекватно реагує на різні життєві події, ситуації;


• усвідомлює, може пояснити словами, що спричинює ту чи іншу емоцію;


• знає, якою мімікою передається кожна з основних емоцій;


• вміє стримувати негативні емоції, регулювати свої почуття;


• знає, як позитивні і негативні переживання впливають на стан і настрій людей;


• сприйнятлива до переживань інших; вносить корективи у власну поведінку відповідно до настрою оточення, намагається бути емоційно суголосною іншим. 


 

Соціальний розвиток


• швидко звикає до нових умов життя; добре орієнтується в новому середовищі, пристосовується до його вимог, конструктивно впливає на інших;


• довіряє знайомим дорослим, вільно з ними спілкується, розраховує на них;


• у разі потреби звертається до дорослого по допомогу;


• налагоджує дружні стосунки з приємними однолітками;

 
• намагається визначити свій статус у колі значущих ровесників, заявляє про свої можливості, демонструє вміння;


• узгоджує свої дії з партнерами по спільній діяльності, вміє домовлятися, укладати угоди, виходити з конфлікту з найменшими затратами зусиль; поводиться миролюбно;


• поводиться відповідально, може обґрунтувати свої рішення та вчинки;


• знає межі соціально схвалюваної, прийнятної та неприйнятної поведінки;


• виважено ставиться до контактів з незнайомими людьми та їхніх пропозицій, утримується від спілкування з “чужими” без дозволу рідних та близьких. 


 

Моральний розвиток


• знає головні правила моральної поведінки, намагається дотримуватись їх у своїй діяльності;


• диференціює поняття “добро” і “зло”, може дати оцінки відповідним вчинкам (своїм та інших людей);


• толерантна, визнає і поважає схожі та відмінні риси людей;


• поводиться чесно і правдиво щодо інших;


• ініціює допомогу та підтримку всім, хто цього потребує; намагається захистити менших, слабших за себе;


• поводиться безкорисливо, не розраховує на схвалення морального вчинку авторитетними людьми;


• виявляє турботу про інших, прагне бути їм корисною; намагається втішити, заспокоїти;


• вчиняє справедливо, совісно не лише в присутності дорослих, а й за відсутності контролю з їхнього боку.


 

Розвиток довільної поведінки


• орієнтується на правилодоцільну поведінку, впорядковує простір навколо себе;


• формулює мету своєї діяльності, передбачає майбутній результат, планує свої дії;


• доводить розпочате до кінця, виконує дану іншим обіцянку;


• мобілізується на долання труднощів, звертається по допомогу лише в разі об’єктивної необхідності;


• контролює проміжні результати своєї діяльності, вносить у них корективи, виправляє помилки, без спонукань ззовні може, якщо треба, переробити зроблене, поліпшити свій результат;


• протягом певного часу може організувати себе та однолітків;


• утримується від небажаних висловлювань та вчинків;


• характеризується вольовими рисами характеру — самостійністю, наполегливістю, цілеспрямованістю, витримкою, сміливістю. 


 

Розвиток пізнавальної активності та основ логіки

 

 • цікавиться новим, активно вивчає навколишній світ та самого себе; виявляє допитливість;
• ставить дорослим багато запитань; на деякі з них намагається знайти відповіді самостійно; прагне дістати відповідь на кожне запитання;
• уміло використовує набуті знання для отримання нових;
• знаходить нове у знайомому та знайоме в новому;
• порівнює, зіставляє, аналізує, узагальнює, виробляє власні судження;
• знаходить кілька варіантів розв’язання проблеми;
• диференціює реальне та фантастичне;
• розмірковує над глобальними проблемами — сенсом життя людини, народженням, смертю, причинами війн, природними катаклізмами тощо; 
• збирає інформацію через спостереження, практичні спроби і помилки;
• пов’язує свої знання з реальними життєвими ситуаціями, апробує їх. 


Розвиток математичних умінь


• знає основні числа, здійснює розрахунки, розв’язує нескладні арифметичні задачі;


• здійснює розташуванням предметів у просторі за величиною, масою, об’ємом, перебігом подій у часі;


• класифікує геометричні фігури, предмети та їх сукупності за якісними ознаками та кількістю;


• вимірює кількість, довжину, ширину, висоту, об’єм, масу, час;


• виявляє інтерес до математичної діяльності;


• знає співвідношення між одиницями часу, вміє визначати час за годинником;


• прагне самостійно знаходити розв’язання математичних задач. 

 


Мовленнєвий розвиток

 

 • характеризується правильною звуковимовою;


• розуміє значення мовлення для людини;


• використовує мову в різних цілях;


• ефективно спілкується рідною мовою; дістає задоволення від читання (дорослим та власного);


• розрізняє рідну й чужу мови; виявляє до останньої інтерес;


• рука готова до письма;


• має збалансований словниковий запас з кожної сфери життєдіяльності;


• розмовляє грамотно, вживає прості й складні речення. 


 

Художньо-естетичний розвиток


• використовує мистецтво для вираження своїх знань, думок, почуттів, ставлень;


• розуміє та схвально ставиться до різних видів мистецтli align=p class= ва;


• володіє художніми навичками та певними техніками;


• має елементарні особисті естетичні критерії;


• сформовані зачатки художнього смаку: має свої літературні, музичні, образотворчі уподобання;


• розуміє, що мистецтво відображає культуру народу;


• обізнаний з рідною культурою, шанує традиції своєї родини та країни, виявляє інтерес до культури інших народів України та світу;


• охоче слухає музику, співає, музикує, танцює, декламує, малює, конструює тощо;


• розрізняє “красиве” і “потворне”, емоційно відгукується на нього, передає враження кольором, лінією, композицією тощо. 

 

Екологічний розвиток

 

 • емоційно реагує на красу природи, усвідомлює важливість бережливого ставлення до неї, позитивні та негативні впливи людини на природу;


• має уявлення про відмінності природи різних регіонів України та світу;


• знає ознаки й характерні властивості компонентів природи (піску, води, ґрунту, снігу, каміння);


• розрізняє контрастні стани погоди, розуміє причинно-наслідкові зв’язки між станом погоди й поведінкою людей;


• визначає і називає характерні ознаки рослин, знає, як їх доглядати, дотримується правил безпечного спілкування з рослинами;


• знає свійських і диких тварин, їхні характерні ознаки, дії, місце проживання; має досвід догляду за свійськими тваринами, дотримується правил безпечного поводження з ними;


• усвідомлює, що сміття забруднює природне довкілля; володіє навичками дбайливого ставлення до нього;


• розуміє відповідальність людей та власну за стан природного довкілля. 


 

Розвиток ігрових умінь

 

 • виявляє інтерес до сюжетно-рольової гри, радіє можливості грати;


• зацікавлено ставиться до ігрового сюжету, його наближеності до реального життя; може вносити новизну, доцільні зміни;


• уміє виконувати головні й другорядні ролі, командувати й підкорятися; передає основні особливості кожної ролі, добре її типізує та індивідуалізує;


• узгоджує виконання ролі з іншими учасниками гри;


• приймає ігрові правила, дотримується їх;


• уміло використовує в грі іграшки, атрибути, матеріали; проявляє винахідливість і дотепність;


• радіє спілкуванню з товаришами, охоче з ними грає.