Вступ до школи

 

 Зарахування учнів до всіх класів здійснюється без проведення конкурсу і, як правило, відповідно до території обслуговування.

 

Керівник закладу освіти зобов’язаний вжити заходів до ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, із порядком зарахування до закладу, власним Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку для працівників закладу та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.

 

Зарахування учнів до закладу освіти  здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом його керівника.

 

Для зарахування учня до закладу освіти батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу), до навчального закладу  III ступеня - документ про відповідний рівень освіти.

 

До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.

 

З урахуванням потреб заклад освіти  приймає рішення про створення груп продовженого дня.

 

 

                                       (Витяг зі Статуту КЗО «Середня загальноосвітня школа № 94» ДМР                                                     (нова редакція), затверджений наказом Депертаменту                                                                           гуманітарної політики Дніпровської міської ради  від 23.11.2016 р. 273)