Сторінка соціального педагога

Соціальний педагог

Жименко Наталія Миколаївна

 

АНКЕТУВАННЯ

 

 

 

Лист департаменту гуманітарної політики  Дніпровської міської ради №7/356 від 06.02.2017 "Про активізацію роботи з попередження суїциду серед дітей та учнівської молоді"

 

 

Пам'ятка батькам першокласника

 

Ø   Підтримуйте в дитини прагнення бути школярем. Ваша щира зацікавленість в його шкільних справах і турботах, серйозне  відношення до його перших досягнень і можливих труднощів допоможуть  першокласникові підтвердити значущість його нового положення і діяльності.

 

Ø   Обговоріть з дитиною ті правила  і норми, з якими він  зустрівся  в школі. Поясніть їх необхідність  і доцільність.

 

Ø   Ваша дитина прийшла в школу, щоб навчатися. Коли людина вчиться, у неї може щось не відразу виходити, це природно. Дитина має право на помилку.

 

Ø   Складіть разом з першокласником розпорядок дня, стежте за його дотриманням.

 

Ø   Не пропускайте труднощів, які можуть виникнути у дитини на початковому етапі навчання в школі. Якщо у першокласника, наприклад, є логопедичні проблеми, постарайтеся впоратися  з ними на першому році навчання.

 

Ø   Підтримуйте першокласника в його бажанні добитися успіху. У  кожній роботі обов’язково знайдіть, за що можна було б його похвалити. Пам’ятайте, що похвала та емоційна підтримка здатні помітно підвищити інтелектуальні досягнення.

 

Ø   Якщо вас щось турбує в поведінці дитини, його навчальних справах, не соромтеся звертатися за порадою і консультацією до вчителя або шкільного психолога, соціального педагога.

 

Ø   Зі вступом до школи,  в житті вашої дитини з’являється людина авторитетна - це вчитель. Поважайте думку першокласника про свого педагога.

 

Ø   Навчання – це нелегка і відповідальна праця. Вступ до школи  змінює життя дитини, але не повинно позбавляти її різноманіття, радості, гри. У першокласника повинно залишатися досить часу для ігрових занять.

 

 

Рекомендації педагогічного консиліуму по адаптації учнів 5 класів (2017-2018 н. р.)

 

(класний керівник: Щетініна О.Г.)                                                     
                           
Для вчителів:
 1.  Cтворювати атмосферу доброзичливості, щирості;
 2.  Будувати стосунки зі школярами з урахуванням їх індивідуальності, готовності до навчальної діяльності.
 3.  Поряд з індивідуальними розвивати групові форми проведення занять;
 4.  Формувати в учнів навички самооцінки, самоконтролю;
 5.  Класним керівникам провести індивідуальні бесіди з учнями, які виявили низький рівень психофізичної, емоційної адаптації за результатами анкетувань та з їхніми батьками з питань навчання, режиму дня, відпочинку, навантаження.
 6.  Звернути увагу на слабких учнів, підібрати методи індивідуальної роботи з ними.
Для батьків п’ятикласників:
 1.  Надавати дітям допомогу під час виконання домашніх завдань.
 2.  Контроль за успішністю і поведінкою дітей.
 3.  Тримати тісний зв’язок з класними керівниками і вчителями-предметниками.
 4.  Більше спілкуватися з дітьми у вирішенні питань навчання, відвідування школи, режиму дня, відпочинку.
 5. Виявляйте інтерес до шкільних справ та успіхів дитини.
 6. Зацікавленість – найдужча мотивація до навчання.
 7. Успіх – головне джерело мотивації дітей до навчання.
 8. Пам’ятайте, що покарання за неправильне вирішення навчальних завдань є найменш ефективним заходом, який завжди викликає негативні емоції й негативно впливає на ставлення дитини до навчання.
 9. За можливості, скасовуйте нагороди і призи за правильно виконані завдання, обмежуйтесь похвалою.
 10. Формуйте позитивне ставлення до школи.
 11. Формуйте адекватну самооцінку.
 12. Любіть дитину, приймайте її такою, як вона є.
Рекомендації для вчителів – предметників, класного керівника 
 1.  Звернути увагу на таких учнів, які не можуть реалізувати себе в класному колективі через невпевненість у своїх силах або невміння використовувати свої можливості.Необхідний індивідуальний підхід до таких учнів.
 2.  Провести індивідуальні бесіди з учнями, які показали низький рівень психофізичної, емоційної адаптації до навчання в     середній ланці, а також з їхніми батьками з питань режиму дня,    навчання, відпочинку, причин можливої дезадаптації.
 3. Давати додаткове навантаження, використовувати різні форми, методи діяльності учнів на уроках.
 4.  Індивідуальний, диференційований підхід до учнів.
Рекомендації для батьків п’ятикласників.
 1.  Зняти напругу у дітей, викликану навчанням у 5-му класі.
 2.  Надавати дітям психологічну допомогу під час виконання домашніх завдань.
 3.  Посилити контроль за успішністю й поведінкою учнів.
 4.  Тримати тісний з’язок з учителями – предметниками і класним керівником.
 5.  Допомагати класному керівнику у позакласному житті класу.
 6.  Більше спілкуватися з дітьми з метою встановлення контакту між батьками і дітьми.
 

 

Пам'ятка для батьків

 

Б’ючи дитину, ви вчите її боятися вас.

Тілесні покарання потребують від батьків найменше розуму і здібностей, ніж інші виховні заходи.

Якщо ви б’єте дитину згаряча, це означає, що ви гірше володієте собою, аніж потребуєте від дитини.

Завдання дисциплінарної техніки – змінити бажання дитини, а не тільки її поведінку.

Дуже часто покарання не виправляє поведінку, а лише погіршує її.

У покараної дитини може виникнути ворожість до батьків. І ледве в неї поєднуються два почуття – любов і ненависть – відразу виникає конфлікт.

Часті покарання спонукають дитину привертати увагу батьків будь-яким способом.

 

Способи виховання:

 

Терпіння – це найбільша чеснота, яка може бути в батьків.

Пояснення. Пояснюйте дитині, чому її поведінка некоректна, але будьте лаконічні.

Відвернення. Намагайтесь запропонувати дитині що-небудь більш привабливе, ніж те, чого їй хочеться.

Нагороди. Вони більш ефективні, ніж покарання.

Пам’ятайте: любов – це найкращий спосіб виховання.

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ БАТЬКАМ ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ

 

• Пам'ятайте, що заборона й підвищення голосу — найнеефективніші способи подолання агресивності, лише зрозумівши причини агресивної поведінки і знявши їх, ви можете сподіватися, що агресивність дитини буде знижена.

• Показуйте дитині особистий приклад ефективної поведінки. Не допускайте при ній вибухів гніву або лихослів'я про своїх друзів або колег.

• Важливо, щоб дитина повсякчас почувала, що ви любите, цінуєте і приймаєте її. Не соромтеся зайвий раз її приголубити або пожаліти. Нехай вона бачить, що потрібна і важлива для вас.

• Батьки повинні стежити за своєю поведінкою в сім'ї. Кращий спосіб виховання дітей — єдність їхніх дій.

• Не застосовувати фізичні покарання.

• Враховувати у вихованні та навчанні особистісні властивості підлітка.

• Надавати підлітку можливість задовольнити потреби в самовираженні й самоствердженні.

• Обмежувати перегляд відеофільмів та комп'ютерних ігор зі сценами насильства.

• Спрямовувати енергію підлітка у правильне русло, наприклад, заняття у спортивних секціях; заохочувати його до участі в культурних заходах.

 

Рекомендації по роботі з гіперактивною дитиною

 

1.    Намагайтесь якомога  рідше говорити дитині «ні!», «неможна!»: спокійно поясніть, чому неможна, надайте альтернативу;

2.    Рухливі ігри на свіжому повітрі;

3.     Не конфліктуйте при дитині;

4.    Частіше обіймайте дитину!;

5.    Чіткий розпорядок дня;

6.    Давайте дитині лише одне завдання   на певний відрізок часу;

7.    Гіперактивним дітям дуже корисні ігри:  з піском, крупою, водою, глиною, малювання за допомогою пальців;

8.     Важливе значення має виконання рекомендацій лікаря - невролога 

 

 

Рекомендації по роботі з агресивною дитиною

 

1.         Спокіне ставлення у випадку незначної агресії: повне ігнорування реакцій дитини; вираження розуміння почуттів дитини; переключення уваги;

2.         Акцентувати увагу на вчинках(поведінці), а не на особистості;

3.          Контроль над особистими негативними емоціями;

4.          Зниження напруженності ситуації: гумор, спорт;

5.          Демонстрація моделі неагресивної поведінки;

6.          Обговорення проступку;

7.          Попередження агресивних дій дитини: тимчасова ізоляція з поясненням причини;

8.         Збереження репутації дитини