Нормативна база 2020-2021 н.р.

 
Нормативно-правові документи 
щодо організованого початку нового 
2020/2021 навчального року
 
І. ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС
 
Постанова КМУ № 688 від 24.07.2019 р. «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти».

 

Постанова КМУ № 607 від 21.08.2013 р. «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами».

 

Постанова КМУ № 1392 від 23.11.2011 р. «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти».

 

Постанова КМУ № 872 від 15.08.2011 р. «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах».

 

Наказ МОН України № 143 від 07.02.2020 р. «Про затвердження Типового переліку засобів навчання для навчальних кабінетів початкової школи».

 

Наказ МОН України № 1154 від 27.08.2019 р. «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу».

 

Наказ МОН України № 924 від 20.08.2018 р. «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу у Новій української школі».

 

Наказ МОН України № 414 від 23.04.2018 р. «Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах (групах) закладів освіти».

 

Наказ МОН України № 1009 від 19.082016 р. (додаток) «Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи».

 

Наказ МОН України № 9222 від 21.08.2013 р. «Про затвердження єдиних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти».

 

Лист МОН України № 1/9-328 від 16.06.2020 р. «Щодо методичних рекомендацій з організації психолого-педагогічного консиліуму для проведення повторної комплексної оцінки розвитку дитини».

 

Лист МОН України № 2.2-1250, № 2.2-1255  від 21.05.2018 р. «Методичні рекомендації щодо формувального оцінювання учнів 1-го класу».

 

Лист МОН України № 1/9-430 від 11.08.2020 р. «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020-2021 навчальному році».

 

Лист МОН України № 1/9-420 від 05.08.2020 р. «Щодо  організації роботи закладів загальної середньої освіти 2 2020-2021 навчальному році».

 

Постанова МОЗ № 42 від 30.07.2020 р. «Тимчасові рекомендації та протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби».

 

Лист МОН України № 1/9-406 від 29.07.2020 р. «Про підготовку закладів освіти до нового навчального року та опалювального сезону в умовах адаптивного карантину».

 

Лист МОН України № 1/9-394 від 22.07.2020 р. «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої МОН України для використання у закладах освіти у 2020-2021 навчальному році».

 

Лист МОН України № 1/9-385 від 20.07.2020 р. «Деякі питання організації виховного процесу у 2020-2021 н.р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок».

 

Указ Президента України № 31/2020 «Про оголошення 2020-2021 навчального року Роком математичної освіти в Україні».

 

Концепція розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти).

 

Лист ІМЗО № 22.1/10-1495 від 27.07.2020 р. «Про пріоритетні напрямки роботи психологічної служби у системі освіти на 2020/2021 н.р.».

 

Про проведення Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2021».

 

Положення про сертифікацію педагогічних працівників (зі змінами від 24.12.2019 р.).

 

Лист МОН України № 1/9-291 від 28.05.2020 р. «Щодо можливостей використання сервісів для дистанційного навчання».

 

Указ Президента України № 195 від 25.05.2020 р. «Про національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі».

 

Наказ МОН України № 574 від 29.04.2020 р. «Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій».
 
 
ІІ. ПРИЙМАННЯ,  ПЕРЕВЕДЕННЯ,  ВИБУТТЯ  УЧНІВ

 

 
Про затвердження  Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти» № 367 від 16.04.2018 р. 

 

Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу № 762 від 14.07.2015 р. (зі змінами № 621 від 08.05.2019 р.).

 

Лист МОН України № 1/9-471 від 22.07.2019 р. «Щодо окремих питань переведення учнів закладу загальної середньої освіти до наступного класу».

 

 
ІІІ. ПІДВИЩЕННЯ  КВАЛІФІКАЦІЇ

 

 
Постанова КМУ № 800 від 21.08.2019 р. «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників». 

 

Лист МОН України № 1/9-141 від 04.03.2020 р. «Щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти».

 

 
IV. БЕЗПЕКА  ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

 

 
Наказ МОН України № 659 від 16.05.2019 р. «Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу».

 

Наказ МОН України № 97 від 31.01.2019 р. «Про затвердження примірного тематичного плану та примірної програми навчання  з  охорони праці та безпеки життєдіяльності».