Інформація про якісний склад педагогічних працівників

Інформація про якісний склад педагогічних працівників 

                        Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня

школа № 94» Дніпровської міської ради

 

 

Особи, які працюють за основним місцем роботи

 

Найменування навчальної дисципліни

Прізвище, ім’я, по батькові викладача

Найменування посади

Найменування закладу, який закінчив

(рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту)

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання (рік встановлення, підтвердження)

Педаго-гічний стаж (повних років)

Підвищення кваліфікації за фахом (найменування закладу або іншої юридичної особи, що має право на підвищення кваліфікації, номер, дата видачі документа про підвищення кваліфікації)

 

 

 

Мова корінного народу, національних меншин (російська)

 

Крамна Валентина Вікторівна

 

 

Заступник директора з НР

 

Дніпропетровський державний університет, 1991р.,

«Російська мова і література»,

філолог, викладач російської мови і літератури

 

відповідає займаній посаді, 2016

 

 

 

36

 

Дніпропетровський  обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, керівники установ і закладів освіти для сталого розвитку, учителі російської мови та світової літератури,

№ 5939,13.11.2014

учитель російської мови

відповідає раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «учитель-методист», 2016

Зарубіжна література

Таран

 Євгенія Володимирівна

 

Керівник закладу

Дніпропетровський державний університет, 1994р.,

«Українська мова і література»,

філолог, викладач української мови та літератури

відповідає займаній посаді, 2017

 

21

Дніпропетровський  обласний інститут післядипломної педагогічної освіти,   заступники директорів з виховної роботи ЗНЗ, учителі світової літератури,

 № 3359, 15.05.2015

 

учитель зарубіжної літератури

відповідає раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «учитель-методист»,  2018

25

Початкові класи

Гріхно

Наталія Олександрівна

учитель початкових класів, інформатики

Дніпропетровський національний університет,  2016р.,

«Магістр з української мови та літератури», філолог-дослідник, викладач вищого навчального закладу

спеціаліст,                              11 тарифний розряд

6

Заплановано курси  на 2020 рік

Інформатика

Початкові класи

Єрмакова Людмила Борисівна

учитель початкових класів

Дніпропетровський державний університет, 1980р., «Українська мова і література»,

філолог, викладач української мови та літератури   

     

відповідає раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «старший учитель», 2015

44

Дніпропетровський  обласний інститут післядипломної педагогічної освіти,  учителі початкових класів з викладанням ІКТ технологій,      № 1013, 21.11.2014

 

Початкові класи

 

Лукашевич

Неллі

Леонідівна

 

учитель початкових класів

Нижньотагільське педагогічне училище, 1968р., учитель початкових класів;

 

Дніпропетровський  державний університет,1991р., 

«Російська мова і література», викладач російської мови і літератури

 

спеціаліст, 11 тарифний розряд

 

38

 

Заплановано курси  на 2020 рік

Початкові класи

 

 

Кваша

Вікторія Петрівна

 

учитель початкових класів, інформатики

Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет», 2017р.,

«Початкова школа», організатор початкової освіти, вчитель початкової школи

спеціаліст,

11 тарифний розряд

7

Заплановано курси  на 2020 рік

Інформатика

Початкові класи

 

Лагутіна

Ганна Олександрівна

учитель початкових класів, ОТМ

Педагогічне училище Дніпропетровського національного університету, 2008р.,                                          «Початкове навчання», вчитель початкових класів з додатковою кваліфікацією керівника гуртка з образотворчого мистецтва;

Дніпропетровський національний університет, 2012р., (бакалавр)

«Українська мова та література»;

бакалавр з філології (українська мова і література)

спеціаліст, 10 тарифний розряд

9

Дніпропетровський  обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, учителі початкових класів з викладанням ІКТ,

 № 5893,  15.09.2017

 

ОТМ

Початкові класи

Меланич Наталія Прокопівна

учитель початкових класів

Уманський педагогічний інститут, 1981р.,

 «Педагогіка   і методика  початкового навчання ”,   учитель початкових класів

відповідає раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»  та педагогічному званню «учитель-методист», 2014

37

Дніпропетровський  обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, учителі початкових класів з викладанням ІКТ,

 № 4868, 16.05.2017

Початкові класи

Фаріон

Людмила Вікторівна

учитель початкових класів

Криворізький державний педагогічний університет, 2008р.,

«Початкове навчання», учитель початкових класів

 

відповідає присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст другої категорії», 2017

20

Дніпропетровський  обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, учителі початкових класів з викладанням ІКТ,

№ 5300-16,  16.09.2016

Українська мова  та література

Євдокимова Ніна

Петрівна

учитель української мови та літератури

Дніпропетровський державний університет, 1980р., «Українська мова та література,» філолог, викладач української мови та літератури

відповідає раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «учитель- методист», 2015

44

Дніпропетровський  обласний інститут післядипломної педагогічної освіти,   учителі  української мови і літератури,  № 9298,  10.10.2014

 

Українська мова  та література

 

Шапошник Вікторія Володимирівна

 

учитель української мови та літератури

 

Дніпропетровський державний університет,  1997р.,  «Українська мова та література»,   філолог, викладач української мови та літератури

 

відповідає присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», 2018

 

22

Дніпропетровський  обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, учителі української мови і літератури, №1369,  06.03.2015

 

Українська мова  та література

Щетініна

Олена Григорівна

учитель української мови та літератури

Дніпропетровський національний університет, 2011р., «Українська мова та література», філолог, викладач української мови та літератури

відповідає присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст другої категорії», 2018

5

КЗВО « Дніпровська академія неперервної освіти» ДОР,

учителі української мови і літератури,  2018

 

 

Іноземна мова (німецька)

 

 

 

 

 

 

Андрейченко Валентина Василівна

учитель німецької мови

Дніпропетровський

державний університет,1973р., «Німецька мова та література»,

філолог, викладач німецької мови

відповідає раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню» старшийучитель», 2015

45

Дніпропетровський  обласний інститут післядипломної педагогічної освіти,

учителі  німецької мови,    № 5821,    15.09.2017

Іноземна мова (англійська)

Солнцева Анастасія Сергіївна

учитель англійської мови

Приватний вищий навчальний заклад  «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка С.Дем’янчука, 2017р.,

«Мова і література»,

філолог , вчитель англійської мови та зарубіжної літератури

спеціаліст, 11 тарифний розряд

6

Заплановано курси  на 2019 рік

 

Історія.

Всесвітня історія.

Правознавство.

Людина і світ.

Художня культура.

 

Дмитренко Тетяна Володимирівна

учитель історії, право-знавства, художньої культури

Дніпропетровський національний університет, 2004 р.,

«Політологія», політолог, викладач

відповідає присвоєній кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», 2018

15

Дніпропетровський  обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, учителі  історії, правознавства та суспільних наук, № 1017417, 22.12.2017

Осовська

Тетяна Геннадіївна

учитель історії

Дніпропетровський національний університет, 2012 р.,

«Історія», історик, викладач історії

спеціаліст,

11 тарифний розряд

9

Заплановано курси  на 2019 рік

Музичне мистецтво.

Мистецтво

Сьоміна

Наталія Павлівна

учитель музичного мистецтва, мистецтва

Дніпропетровське культурно-просвітнє училище,1984р.,                             « Культурно освітня робота»;

керівник самодіяльного хорового коллективу

відповідає

8 тарифному розряду

5

Дніпропетровський  обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, учителі музичного мистецтва ,                        № 6824-16,  04.11.2016

 

Алгебра.

Геометрія

Хританько

Лариса

Василівна

учитель математики

Дніпропетровський державний університет, 1985р.,

 «Математика», математик, викладач

 

відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», 2016

31

Дніпропетровський  обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, учителі  математики, фізики, астрономії, №3080, 17.04.2015

Інформатика

 

Толоконнікова

Світлана

Анатоліївна

учитель інформатики, математики

Дніпропетровський національний університет,    2001р.,

«Математика», математик, викладач

 

відповідає раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «учитель-методист», 2018

31

Дніпропетровський  обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, учителі математики, які додатково викладають інформатику ,                 № 7225-17,   27.10.2017

 

Фізика.

Астрономія

 

 

Кирпань

Юрій Миколайович

учитель фізики

Дніпропетровський державний університет, 1980 р.,

«Фізика», фізик, викладач

 

відповідає раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «учитель-методист», 2016

 

33

Дніпропетровський  обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, учитель фізики , № 4903,       09.12.2015

 

Природознавство

Географія.

Економіка

Руснак

Ірина

Валентинівна

учитель приро-дознавства,

географії, економіки

Дніпропетровський державний університет, 2000р.,

«Географія», географ, викладач

спеціаліст,

11 тарифний розряд

5

Заплановано курси  на 2020 рік

Біологія.

Екологія.

 

Практичний психолог

Сейдаметова

Саніє Шавкетівна

учитель біології,

екології

Мелітопольський державний педагогічний університет                    ім.Б. Хмельницького, 2014 р., 

«Практична психологія. Біологія», біолог, вчитель біології та екології, практичний психолог у навчальному закладі

спеціаліст,

11 тарифний розряд

4

Заплановано курси  на 2020 рік

Хімія.

Основи здоров’я

 

Жименко

Наталія Миколаївна

учитель хімії, основ здоров’я

Дніпропетровський державний

університет ,1992р.,

«Хімія», хімік, викладач

відповідає раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «учитель-методист», 2016

26

Дніпропетровський  обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, учителі хімії, № 1994, 27.03.2015

учителі основ здоров’я,

№ 952, 31.01.2014

Трудове навчання.

Технології

Артем’єва

 Надія Григорівна

учитель обслуговуючої праці

Дніпропетровський

промислово-економічний

технікум, 1974 р.,

«Механізація обліку обчислювальних робіт»

 

відповідає займаній посаді;

відповідає раніше встановленому 8 розряду та присвоєному педагогічному званню «старший учитель», 2016

20

Дніпропетровський  обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, учителі трудового навчання, технології, №8570,     14.09.2014

Фізична культура

 

 

 

 

Фізична культура

 

Крижановський Володимир   Миколайович

учитель фізичного виховання

Запорізький державний педагогічний інститут,  1978 р.,

«Фізичне виховання», вчитель фізичного виховання

відповідає раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «учитель-методист», 2017

45

Дніпропетровський  обласний інститут післядипломної педагогічної освіти,  учителі  фізичної культури, № 6903-16,  04.11.2016

Фоміна

Вікторія

Вячеславівна

учитель фізичного виховання

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту, 2000р.,

«Фізичне виховання і спорт», викладач фізичного виховання і спорту

спеціаліст,

11 тарифний розряд

6

Заплановано курси на 2020 рік

ГПД

Алмазова

Аліна

Пилипівна

вихователь ГПД

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2016р. ,

«Правознавство», юрист

спеціаліст,

10 тарифний розряд

-

Заплановано курси на 2021 рік

Інклюзивна освіта

Громуха

Юлія

Станіславівна

асистент вчителя

Педагогічне училище Дніпропетровського національного університету, 2005 р.,

«Дошкільне виховання»,

вихователь в дошкільних закладах з додатковою кваліфікацією вихователя логопедичних груп

спеціаліст,

10 тарифний розряд

9

Заплановано курси на 2019 рік