Управління

Основні принципи управління

 
Пріоритетні напрямки роботи школи  на 2017-2018 навчальний рік

 

Ø Продовження дослідницько-експериментальної роботи щодо випереджаючої освіти для суспільства сталого розвитку згідно наказу департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 10.07.2015  №496/0/212-15 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи за темою "Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес";

 

Ø профілактика  девіантної поведінки в класних колективах;

 

Ø соціалізація школярів під час навчально-виховного процесу (співпраця сім’ї, школи, громадськості);

 

Ø науково-дослідницька робота в рамках створення учнівських проектів практичного спрямування;

 

Ø проводити соціалізацію дітей, батьків, вчителів з питань інклюзивного навчання, толерантного ставлення до дітей з особливими потребами відповідно діючого законодавства в галузі освіти;

 

Ø урізноманітнення форм та методів роботи класних керівників з учнівським колективом, батьками. 

 

 

Пріоритети

 

Ø Виконання заходів Концепції національно-патріотичного виховання;

 

Ø розвиток  високої інформаційно-комунікативної  культури особистості;

 

Ø робота по збереженню контингенту учнів;

 

Ø формування  споживчої  культури особистості на основі високих запитів до якості і безпеки життя;

 

Ø навчання школярів основам професій;

 

Ø виховання сучасної міжкультурної  комунікації на засадах полікультурної толерантності, взаємоповаги;

 

Ø використання форм здоров’язберігаючого навчання;

 

Ø покращення роботи ГПД, «Дошколятко», гурткової та позакласної роботи з предметів;

 

Ø продовження використання музейних форм роботи .

 

 

 
Робота методичної ради

 

Проблема, над якою працює школа:

 

Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес