Робочий навчальний план на 2018-2019 н.р.

 

Схвалено                                                                           Затверджую:

 

педагогічною радою                                                        В. о. директора

КЗО «СЗШ № 94» ДМР                                                  Комунального закладу освіти

30.08.2018р., протокол № 7                                           «Середня загальноосвітня школа № 94»

                                                                                       Дніпровської міської ради

                                                                                           _________________ В. В. Крамна

                                                                             

 

РОБОЧИЙ

НАВЧАЛЬНИЙ  ПЛАН

Комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа № 94»

Дніпровської міської ради

на 2018-2019 навчальний рік

 

 

 

 

м. Дніпро

2018 рік

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

 

до Робочого навчального плану

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 94»

Дніпровської міської ради на 2018/2019 навчальний рік

       

       1.Тип навчального закладу – школа І-ІІІ ступенів.

 

       2. Структура закладу

 

Освітній рівень

Кількість класів

Орієнтовна чисельність учнів

І ступінь

(1-4 класи)

8

240 учнів

ІІ ступінь

(5-9 класи)

9

254 учень

ІІІ ступінь

( 10-11класи)

2

56 учнів

Усього

19

550 учнів

 

    3. Типові навчальні  плани, за якими розроблено Робочий  навчальний план закладу:

 

           для 1-х  класів -  за  Навчальним планом початкової школи з українською мовою навчання, затвердженим  наказом МОН України від 21.03.2018 № 268,            за редакцією Савченко О.Я.;

          для 2-4 класів за Навчальним планом початкової школи з українською мовою навчання, затвердженим  наказом МОН України від 20.04.2018 № 407, таблиця 1;

          для 5-8  класів -  за  Навчальним планом закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою, затвердженим   наказом МОН України                             від 20.04.2018 № 405,таблиця 1;

          для 9- х класів - за  Навчальним планом закладів загальної середньої освіти з навчанням  мовою корінного народу , національної меншини, затвердженим   наказом МОН України   від 20.04.2018 № 405 ,таблиця 2;

            для 10-го класу - за  Навчальним планом для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти, затвердженим наказом МОН України від 20.04.2018 № 406, таблиця 2;

           для 11-го  класу за Типовим навчальним планом загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання, філологічний  напрям, затвердженим наказом МОН України  від 20.04.2018 № 406, таблиця 9.

         Навчальний заклад впроваджує  дослідно-експериментальну діяльність за темою « Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у

навчально-виховний процес» (накази головного управління освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації від 28.12.2011 № 1096/0/212 – 11,  від 10.07.2015 № 496/0/212-15).

З метою реалізації даної теми  введені курси за вибором:

1-4 класи  «Моя щаслива планета» (17год., 05год. на тиждень)

5-9 класи «Уроки для стійкого розвитку» (35 год., 1год.на тиждень).

 

4. Особливості організації навчально-виховного процесу.

 

4.1. Структура навчального року

 Відповідно до ст. 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2018/2019 навчальний рік розпочинається у День знань –     1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року, а тривалість канікул протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів без врахування днів, коли діти припиняють навчання  з незалежних від них причин (карантин, температурний режим тощо).

 

День знань – 01.09.2018

 

Навчальні заняття

І семестр:   03.09.2018 – 23.12.2018

ІІ семестр:  09.01.2019 – 24.05.2019

 

 Канікули:

осінні:    29.10.2018 – 04.11.2018

зимові:   24.12.2018 – 08.01.2019

весняні:  25.03.2019 – 31.03.2019

 

      4.2. Організація навчально-виховного процесу протягом дня

 

Розклад дзвінків

Уроки

Тривалість уроку

Тривалість перерви,

хвилин

1 клас (35 хв.)

1урок

815 - 850

20хв.

2 урок

910 - 945

20хв.

3 урок

1005 - 1040

30хв.

4 урок

1110-1145

15хв.

5 урок

1200-1235

 

2 – 4 класи (40хв.)

1урок

815 - 855

15хв.

2 урок

910 – 950

15хв.

3 урок

 1005 – 1045

25хв.

4 урок

1110-1150

10хв.

5 урок

1200-1240

10хв.

6 урок

1250-1330

 

5-11(12) класи (45хв.)

1урок

815 – 900

10хв.

2 урок

910 – 955

10хв.

3 урок

1005-1050

20хв.

4 урок

1110-1155

20хв.

5 урок

1215-1300

10хв.

6 урок

1310-1355

10хв.

7 урок

1405- 1450

 

 

 

Режим роботи ГПД

Початок роботи - 1200

Закінчення -        1800

        

4.3. Навчальні екскурсії.

           За рішенням педагогічної ради протокол № 7 від 30.08.2018р.  навчальні екскурсії проводяться протягом навчального року з 03.09. 2018  по 24.05.2019.

 

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 94»
Дніпровської  міської ради  на 2018-2019 навчальний рік

І ступінь

1А, 1Б  – наказ МОН України від 21.03.2018 № 268, за редакцією Савченко О.Я.;

2 - 4 класи - наказ МОН України від 20.04.2018 № 407, таблиця 1

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

          Інваріантна складова

Мови і літератури

Українська мова

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

Літературне читання

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

Іноземна мова (англійська)

2

2

2

2

2

2

2

2

Математика

Математика

4

4

4

4

4

4

4

4

Природознавство

Природознавство

2

2

2

2

2

2

2

2

Суспільствознавство

Я у світі

-

-

-

-

1

1

1

1

 

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

1

1

1

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

1

1

1

1

Технології

Трудове навчання

1

1

1

1

1

1

1

1

Інформатика

-

-

1

1

1

1

1

1

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

3

3

3

3

3

Разом

19+3

19+3

20+3

20+3

21+     3

21+3

21+3

21+3

Варіативна складова

Додатковий час на навчальні предмети,факультативи, індивідуальні заняття

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

Курси за вибором

Українознавство  (35год.)

-

-

1

1

1

1

1

1

Моя щаслива планета (17год.)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Місто мого дитинства (17год.)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гранично допустиме навантаження на одного учня

 

20

 

20

 

22

 

22

 

23

 

23

 

23

 

23

Всього:

23

23

25

25

26

26

26

26

         В. о. директора                                                                           В. В. Крамна

 

 

 

                                                 РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН                                                    

комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 94»

                              Дніпровської  міської ради  на 2018-2019 навчальний рік                 

ІІ ступінь

 

5, 7, 8 класи – наказ МОН України від 20.04.2018 № 405, таблиця 1;

6 клас - наказ МОН України від 20.04.2018 № 405,таблиця 10;

9 класи - наказ МОН України від 20.04.2018 № 405, таблиця 2.

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

6

8 А

 

Інваріантна складова

Мови і літератури

Українська мова

3,5

3,5

3,5

2,5

2,5

2

2

2

2

Українська література

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Перша іноземна мова (німецька)

2

3

3

3

3

2

2

Друга іноземна мова (англійська)

 

-

2

-

-

-

-

-

-

Мова корінного народу, національної меншини (російська)

 

 

 

 

 

 

 

2

2

Зарубіжна  література

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Суспільство-знавство

Історія України

1

1

1

1

1

1,5

1,5

1,5

1,5

Всесвітня історія

-

-

1

1

1

1

1

1

1

Основи правознавства

-

-

-

-

-

-

-

1

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

1

1

-

-

-

-

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

1

-

-

-

-

Мистецтво

-

-

-

-

-

1

1

1

1

Математика

Математика

4

4

4

-

-

-

-

-

-

Алгебра

-

-

-

2

2

2

2

2

2

Геометрія

-

-

-

2

2

2

2

2

2

Природо-знавство

Природознавство

2

2

-

-

-

-

-

-

-

Біологія

-

 

2

2

2

2

2

2

2

Географія

-

-

2

2

2

2

2

1,5

1,5

Фізика

-

-

-

2

2

2

2

3

3

Хімія

-

-

-

1,5

1,5

2

2

2

2

Технології

Трудове навчання

2

2

2

1

1

1

1

1

1

Інформатика

1

1

1

1

1

2

2

2

2

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Разом

23,5+3

23,5 +3

27,5 +3

28+3

28+3

28,5+3

28,5+3

31+3

31+3

Варіативна  складова                                         Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття

 

3,5

 

3,5

 

3,5

 

2,5

 

2,5

 

3

 

3

 

2

 

2

Мова корінного народу, національної меншини (російська) (35год.)

1

1

1

1

1

1

1

 

 

Уроки стійкого розвитку (35год.)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Місто мого дитинства (17год.)

0,5

0,5

0,5

 

 

 

 

 

 

Розв’язування розрахункових задач(хімія) (17год.)

 

 

 

 

 

0,5

0,5

0,5

0,5

Розв’язування  логічних задач (математика) (17год.)                                         

 

 

 

 

 

0,5

0,5

0,5

0,5

Історія рідного краю

1

1

1

 

 

 

 

 

 

Українознавство    (17год.)

 

 

 

0,5

0,5

 

 

 

 

Гранично допустиме навантаження 

28

28

31

32

32

33

33

33

33

Всього

30

30

34

33,5

33,5

34,5

34,5

36

36

 

В. о. директора                                                                                               В. В. Крамна

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 94»

                              Дніпровської  міської ради  на 2018-2019 навчальний рік                 

ІІ ступінь

 

 5, 7, 8 класи – наказ МОН України від 20.04.2018 № 405, таблиця 1.

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

8 А

 

Інваріантна складова

Мови і літератури

Українська мова

3,5

3,5

2,5

2,5

2

2

Українська література

2

2

2

2

2

2

 Іноземна мова (англійська,німецька)

3

3

3

3

Зарубіжна література

2

2

2

2

2

2

Суспільство-знавство

Історія України

1

1

1

1

1,5

1,5

Всесвітня історія

-

-

1

1

1

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

1

-

-

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

-

-

Мистецтво

-

-

-

-

1

1

Математика

Математика

4

4

-

-

-

-

Алгебра

-

-

2

2

2

2

Геометрія

-

-

2

2

2

2

Природо-знавство

Природознавство

2

2

-

-

-

-

Біологія

-

 

2

2

2

2

Географія

-

-

2

2

2

2

Фізика

-

-

2

2

2

2

Хімія

-

-

1,5

1,5

2

2

Технології

Трудове навчання

2

2

1

1

1

1

Інформатика

1

1

1

1

2

2

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

3

3

3

Разом

23,5+3

23,5 +3

28+3

28+3

28,5+3

28,5+3

Варіативна  складова                                         Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття

 

3,5

 

3,5

 

2,5

 

2,5

 

3

 

3

Мова корінного народу, національної меншини (російська) (35год.)

1

1

1

1

1

1

Уроки стійкого розвитку (35год.)

1

1

1

1

1

1

Місто мого дитинства (17год.)

0,5

0,5

 

 

 

 

Розв’язування розрахункових задач(хімія) (17год.)

 

 

 

 

0,5

0,5

Розв’язування  логічних задач ( математика) (17год.)                                         

 

 

 

 

0,5

0,5

Історія рідного краю

1

1

 

 

 

 

Українознавство    (17год.)

 

 

0,5

0,5

 

 

Гранично допустиме навантаження 

28

28

32

32

33

33

Всього

30

30

33,5

33,5

34,5

34,5

 В. о. директора                                                                            В. В. Крамна 

 

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 94»

                              Дніпровської  міської ради  на 2018-2019 навчальний рік                 

ІІ ступінь

 

6 клас - наказ МОН України від 20.04.2018 № 405,таблиця 10.

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

 

6 клас

 

 

Інваріантна складова

 

Мови і літератури

Українська мова

3,5

 

Українська література

2

 

Перша іноземна мова (німецька)

2

 

Друга іноземна мова (англійська)

2

 

Зарубіжна  література

2

 

Суспільствознавство

Історія України

1

 

Всесвітня історія

1

 

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

 

Образотворче мистецтво

1

 

Математика

Математика

4

 

 

Біологія

2

 

Географія

2

 

Технології

Трудове навчання

2

 

Інформатика

1

 

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

 

Фізична культура

3

 

Разом

27,5 +3

 

Варіативна  складова                                                        Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття

 

3,5

 

Мова корінного народу, національної меншини (російська) (35год.)

1

 

Уроки стійкого розвитку (35год.)

1

 

Місто мого дитинства (17год.)

0,5

 

Історія рідного краю

1

 

Гранично допустиме навантаження 

31

 

Всього

34

 

 

В. о. директора                                                                               В. В. Крамна

 

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 94»

                              Дніпровської  міської ради  на 2018-2019 навчальний рік                 

ІІ ступінь

 

9 класи - наказ МОН України від 20.04.2018 № 405, таблиця 2.

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

 

 

 

Інваріантна складова

 

Мови  і літератури

Українська мова

2

2

 

Українська література

2

2

 

Іноземна мова (німецька)

2

2

 

Мова корінного народу, національної меншини (російська)

2

2

 

Зарубіжна  література

2

2

 

Суспільствознавство

Історія України

1,5

1,5

 

Всесвітня історія

1

1

 

Основи правознавства

1

1

 

Мистецтво

1

1

 

Математика

Алгебра

2

2

 

Геометрія

2

2

 

Природознавство

Біологія

2

2

 

Географія

1,5

1,5

 

Фізика

3

3

 

Хімія

2

2

 

Технології

Трудове навчання

1

1

 

Інформатика

2

2

 

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

 

Фізична культура

3

3

 

Разом

31+3

31+3

 

Варіативна  складова                                                                Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття

 

2

 

2

 

Уроки стійкого розвитку (35год.)

1

1

 

Розв’язування розрахункових задач(хімія) (17год.)

0,5

0,5

 

Розв’язування  логічних задач ( математика) (17год.)                                         

0,5

0,5

 

Гранично допустиме навантаження 

33

33

 

Всього

36

36

 

 

В. о. директора                                                                               В. В. Крамна 

 

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу освіти  «Середня загальноосвітня школа № 94»

Дніпровської  міської ради  на 2018-2019 навчальний рік

 

            ІІІ ступінь

        10 клас - наказ МОН України від 20.04.2018.№ 406, таблиця 2;

        11клас – наказ МОН України від 20.04.2018.№ 406, таблиця 9

 

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

10

Суспільно-гуманітарний

11

Філологічний

Інваріантна складова

Українська мова

2

4

Українська література

2

4

Зарубіжна   література

1

3

Іноземна мова (німецька)

2

3

Історія України

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

Громадянська освіта:

правознавство

 

2

 

-

економіка

-

1

людина і світ

 

0,5

Художня культура

-

0,5

Математика

3

-

Алгебра

-

2+1

Геометрія

-

1+1

Астрономія

-

0,5

Біологія

-

1,5

Біологія і екологія

2

-

Географія

1,5

-

Фізика

-

2

 Фізика і астрономія

3

-

Хімія

1,5

1

Екологія

-

0,5

Мистецтво

1,5

-

Технології

-

1

Інформатика

1,5

1

Фізична культура

3

2

Захист Вітчизни

1,5

1,5+0,5

Разом

27

32,5

Варіативна  складова

Додатковий час на навчальні предмети,факультативи, індивідуальні заняття

 

8

 

5,5

 

Курси за вибором

 Запобігання корупції очима школярів  (17год.)

0,5

0,5

Факультативи

Розв’язування розрахункових задач (хімія)(35год.; 17год.)

1

0,5

Ділова українська мова  (35год.; 17год.)

1

0,5

Історія рідного краю (17год.)

0,5

-

Розв’язування логічних задач  (35год.; 17год.)

1

0,5

 Індивідуальні заняття

 з української мови 

0,5

0,5

 з математики

0,5

0,5

 з історії України

0,5

-

Гранично допустиме навантаження  на одного учня

33

33

Всього

38

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. о. директора                                                                          В. В. Крамна

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу освіти  «Середня загальноосвітня школа № 94»

Дніпровської  міської ради  на 2018-2019 навчальний рік

 

            ІІІ ступінь

 

        10 клас - наказ МОН України від 20.04.2018 № 406, таблиця 2.

 

 

Предмети

Кількість годин на тиждень

10

Суспільно-гуманітарний

Базові предмети

27

Українська мова

2

Українська література

2

Зарубіжна   література

1

Іноземна мова (німецька)

2

Історія України

1,5 +1,5

Всесвітня історія

1+2

Громадянська освіта

2

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

3+1

Біологія і екологія

2

Географія

1,5

 Фізика і астрономія

3

Хімія

1,5

Фізична культура

3

Захист Вітчизни

1,5+0,5

Вибірково-обов’язкові предмети

Інформатика

Мистецтво

Технології

3

1,5

1,5

-

Разом

27+ 3 +5

Додаткові години на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття

 

8

                       Курси за вибором – 0,5

 Запобігання корупції очима школярів  (17год.)

0,5

                           Факультативи – 1,5

Розв’язування розрахункових задач (хімія)(35год.)

0,5

Ділова українська мова  (35год.)

1

             Індивідуальні заняття - 1

 з української мови 

0,5

 з математики

0,5

Гранично допустиме навантаження  на одного учня

33

Всього

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. о. директора                                                                                    В. В. Крамна

 

 

 

 

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу освіти  «Середня загальноосвітня школа № 94»

Дніпровської  міської ради  на 2018-2019 навчальний рік

 

            ІІІ ступінь

        11 клас - наказ МОН України від 20.04.2018 № 406, таблиця 9.

 

 

Предмети

Кількість годин на тиждень

11

Української філології профіль

 

Українська мова

4

Українська література

4

Іноземна мова (німецька)

3

Зарубіжна   література

3

Історія України

1,5

Всесвітня історія

1

Громадянська освіта:

економіка

 

1

людина і світ

0,5

Художня культура

0,5

Алгебра

2+1

Геометрія

1+1

Астрономія

0,5

Біологія

1,5

Фізика

2

Хімія

1

Екологія

0,5

Технології

1

Інформатика

1

Фізична культура

2

Захист Вітчизни

1,5+0,5

Разом

30,5 + 2+2,5

Додатковий час  на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів

 

5,5

 

                           Факультативи -  2

 Запобігання корупції очима школярів  (17год.)

0,5

Розв’язування розрахункових задач (хімія)( 17год.)

0,5

Ділова українська мова  (17год.)

0,5

Розв’язування логічних задач  (17год.)

0,5

               Індивідуальні заняття - 1

 з української мови 

0,5

 з математики

0,5

Гранично допустиме навантаження  на одного учня

33

Всього

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         В. о. директора                                                                  В. В. Крамна