Управління

Основні принципи управління

 
Пріоритетні напрямки роботи школи  

 

 

 

1. Продовжити  роботу школи над реалізацією Закону України «Про освіту» та інших нормативно-правових документів;

2. Для розвитку особистості учнів вважати компетентності:

 

 • спілкування державною  та іноземними мовами,
 • математична грамотність,
 • компетентності в природничих науках,технологіях,
 • інформаційно-цифрові,соціальні і громадські,
 • підприємливість,
 • загальнокультурна та екологічна грамотність,
 • уміння вчитися впродовж життя,
 • педагогіка партнерства;

 

3. Виховання толерантного ставлення до дітей з особливими потребами;

4. Формування національних і загальнолюдських духовних цінностей;

5. Профілактика девіантної поведінки учнів;

6. Соціальний захист дітей пільгових категорій;

7. Національно-патріотичне виховання, пошукова робота з історії селища Діївки, вулиць мікрорайону, робота музею «Мамина світлиця», кімнати Бойової слави;

8. Участь у Міжнародних, Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, турнірах;

9. Продовження дослідницько-експериментальної роботи щодо випереджаючої освіти для  сталого розвитку згідно наказу департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 10.07.2015 № 496/0/212-15 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи за темою «Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес»

 

 

 

Пріоритети

 

 • використання нових технологій, вільного, відкритого доступу до якісної освіти, ресурсів школи;
 • формування освітнього середовища для розвитку, соціалізації та подальшого професійного самовизначення учнівської молоді;
 • національно-патріотичне виховання учнів;
 • використання форм  здоров’язберігаючого навчання , захист життя та здоров’я учасників під час освітнього  процесу;
 • забезпечення профільності і допрофільності навчання школярів основам професійз урахуванням ринку праці регіону;
 • надання соціально-психологічної підтримки учням;
 • розвиток медіакомпетентності та медіаграмотності   особистості  вчителя, учня .                                                                                                                                 

 

 

 
Робота методичної ради

 

Проблема, над якою працює школа:

 

Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес