Робочий навчальний план

                                                              

 

РОБОЧИЙ

НАВЧАЛЬНИЙ  ПЛАН

Комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа № 94»

Дніпровської міської ради

на 2022-2023 навчальний рік

 

Робочий навчальний план закладу розроблено за Типовими навчальними  планами:

 для 1-2-х  класів -  за  Навчальним планом початкової школи з українською мовою навчання, затвердженим  наказом МОН України від 08.10.2019  № 1272, за редакцією Савченко О.Я.;

 

для 3-4- х  класів -  за  Навчальним планом початкової школи з українською мовою навчання, затвердженим  наказом МОН України від 08.10.2019 № 1273, за редакцією Савченко О.Я.;

 

 

          для 5-х класів -  за  Навчальним планом закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою, затвердженим   наказом МОН України   від 19.02.2021 № 235, додаток 1;

 

          для  6-х, 8-х, 9-х класів  - за  Навчальним планом закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою, затвердженим   наказом МОН України   від 20.04.2018 № 405,таблиця 1;

 

для  7-х класів  - за  Навчальним планом закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою, затвердженим   наказом МОН України   від 20.04.2018 № 405,таблиця 10;

       для 10-го класу - за  Навчальним планом для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти, затвердженим наказом МОН України від 20.04.2018 № 406, таблиця 2;

 

           для 11-го  класу - за Типовим навчальним планом загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання, філологічний  напрям, затвердженим наказом МОН України  від 20.04.2018 № 406, таблиця 8.

 

          Навчальний заклад впроваджує  дослідно-експериментальну діяльність за темою « Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у

навчально-виховний процес» (накази головного управління освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації від 28.12.2011 № 1096/0/212 – 11,              від 10.07.2015 № 496/0/212-15). З метою реалізації даної теми  введені курси за факультативи :

1-4класи  «Моя щаслива планета» (17год., 05год. на тиждень)

5-9класи «Уроки для стійкого розвитку» (35 год., 1год.на тиждень).

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 94»
Дніпровської  міської ради  на 2022-2023 навчальний рік

І ступінь

1А,1Б,2А,2Б - наказ МОН України від 08.10.2019 №1272, за редакцією  Савченко О.Я.;

3А,3Б,4А,4Б   наказ МОН України від 08.10.2019 № 1273, за редакцією  Савченко О.Я.

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин

на  тиждень у класах

 

 

 

 

 

 

          Інваріантна складова

 

Мовно-літературна

Українська мова

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

Літературне читання

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

Іноземна мова (англійська)

2

2

3

3

3

3

3

3

Математика

Математика

4

4

4

4

5

5

5

5

Я досліджую світ (природнича, громадянська й історична, соціальна, здоров’язберігаюча галузі)

 

3

3

3

3

3

3

3

3

Технологічна

Трудове навчання

1

1

1

1

1

1

1

1

Інформативна 

Інформатика

-

-

1

1

1

1

1

1

Мистецька

Музичне мистецтво

1

1

1

1

1

1

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

1

1

1

1

Фізкультурна

Фізична культура

3

3

3

3

3

3

3

3

Разом

19+3

19+3

21+3

21+3

22+3

22+3

22+3

22+3

Варіативна складова

Додатковий час на навчальні предмети,факультативи, індивідуальні заняття

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

Моя щаслива планета (17год.)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Українознавство  (17год.)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гранично допустиме навантаження на одного учня

 

20

 

20

 

22

 

22

 

23

 

23

 

23

 

23

Всього:

23

23

25

25

26

26

26

26

 

 

     Директор  школи                                                                           Є.В. Таран

 

                                              

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 94»

                              Дніпровської  міської ради  на 2022-2023 навчальний рік                 

ІІ ступінь

 

5А, 5Б  класи – наказ МОН України від 19.02.2021 № 235, додаток 1;

6А, 6Б, 8А, 8Б, 9А, 9Б класи  - наказ МОН України від 20.04.2018 № 405, таблиця1;

7А, 7Б  класи - наказ МОН України від 20.04.2018 № 405, таблиця10.

 

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

 

 

Мови і літератури

Українська мова

4

4

3,5

3,5

2,5

2,5

2

2

2

2

Українська література

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Перша іноземна мова                         (німецька )                   (англійська)

 

 

3,5

 

 

3,5

 

 

3

 

 

3

 

 

2

 

 

2

 

 

3

 

 

3

 

 

3

 

 

3

Друга  іноземна мова (німецька)                             (англійська)

 

 

 

 

 

 

 

 

    2

    2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зарубіжна література

1,5

1,5

2

2

2

2

2

2

2

2

Суспільствознавство

Історія України

1

1

1

1

1

1

1,5

1,5

1,5

1,5

Всесвітня історія

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

Основи правознавства

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

Мистецтво

 

 

-

-

-

-

1

1

1

1

Математика

Математика

5

5

4

4

-

-

 

 

-

-

Алгебра

-

-

-

-

2

2

2

2

2

2

Геометрія

-

-

-

-

2

2

2

2

2

2

Природознавство

Природознавство

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

Біологія

-

-

2

2

2

2

2

2

2

2

Географія

-

-

2

2

2

2

2

2

1,5

1,5

Фізика

-

-

-

-

2

2

2

2

3

3

Хімія

-

-

-

-

1,5

1,5

2

2

2

2

Технології

Трудове навчання

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

Інформатика

1,5

1,5

1

1

1

1

2

2

2

  2

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1,5

1,5

1

1

1

1

1

1

1

1

 

Фізична культура

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Разом

 

26,5+3

26,5+3

26,5+3

26,5+3

29+3

29+3

28,5+3

28,5+3

30+3

30+3

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

2

2

3,5

3,5

3

3

3

3

3

  3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уроки стійкого розвитку (35год.)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

  1

Математика

1

1

 

 

 

 

1

1

0,5

0,5

Українознавство

 

 

1

1

0,5

0,5

1

1

0,5

0,5

Юний географ-краєзнавець

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

Розв’язування логічних задач (математика) (17год.)

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

Історія

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

Гранично допустиме навантаження 

28

28

31

31

32

32

33

33

33

33

Всього

31

31

33

33

35

35

34,5

34,5

36

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 Директор  школи                                                                           Є.В. Таран 

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу освіти  «Середня загальноосвітня школа № 94»

Дніпровської  міської ради  на 2022-2023 навчальний рік

 

            ІІІ ступінь

           10 клас – наказ МОН України від 20.04.2018 № 406, таблиця 2;

        11 клас - наказ МОН України від 20.04.2018 № 406, таблиця 8.

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

 

10

Суспільно-гуманітарний

11

Суспільно-гуманітарний

(історичний напрям)

Базові предмети

27

 26

Українська мова

2

2

Українська література

2

2

Зарубіжна   література

1 + 1

1 + 1

Іноземна мова (німецька)

2а+1/2н+1

2 + 1

Історія України

1,5+0,5

1,5+1,5

Всесвітня історія

2+1

1+2

Громадянська освіта

2

 

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

3+1

3+1

Біологія і екологія

2

2

Географія

1,5

1

 Фізика і астрономія

3

4

Хімія

1,5

2

Фізична культура

3

3

Захист України

1,5 +0,5

1,5 +0,5

Вибірково-обов’язкові предмети

Інформатика

Мистецтво

Технології

3

1,5

1,5

-

3

1,5

1,5

Разом

( 27+3)+6

( 26    + 3)+7

Додатковий години на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття

 

8-6=2

9 - 7 =  2

Індивідуальні  заняття

 

з української мови

0,5

1

з математики

1

 

з хімії

0,5

1

Гранично допустиме навантаження  на одного учня

33

33

Всього

38

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Директор                                                                                  Є.В. Таран

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Директор                                                                                   Є.В. Таран