Робочий навчальний план

                                                              

 

РОБОЧИЙ

НАВЧАЛЬНИЙ  ПЛАН

Комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа № 94»

Дніпровської міської ради

на 2023-2024 навчальний рік

 

Робочий навчальний план закладу розроблено за Типовими навчальними  планами:

 для 1-2-х  класів -  за  Навчальним планом початкової школи з українською мовою навчання, затвердженим  наказом МОН України від 08.10.2019  № 1272, за редакцією Савченко О.Я.;

 

для 3-4- х  класів -  за  Навчальним планом початкової школи з українською мовою навчання, затвердженим  наказом МОН України від 08.10.2019 № 1273, за редакцією Савченко О.Я.;

 

для 5-х, 6-х класів -  за  Навчальним планом закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою, затвердженим   наказом МОН України   від 19.02.2021 № 235, додаток 1;

 

для  7-х, 8-х, 9-х класів  - за  Навчальним планом закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою, затвердженим   наказом МОН України   від 20.04.2018 № 405,таблиця 1;

 

для 11-го  класу - за Типовим навчальним планом загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання, філологічний  напрям, затвердженим наказом МОН України  від 20.04.2018 № 406, таблиця 8.

 

          Навчальний заклад впроваджує  дослідно-експериментальну діяльність за темою «Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес» (накази головного управління освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації від 28.12.2011 № 1096/0/212 – 11, від 10.07.2015 № 496/0/212-15). З метою реалізації даної теми  введені курси за факультативи :

1-4класи  «Моя щаслива планета» (17год., 05год. на тиждень)

5-9класи «Уроки для стійкого розвитку» (35 год., 1год.на тиждень).

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 94»
Дніпровської  міської ради  на 2023-2024 навчальний рік

І ступінь

1, 2А,2Б - наказ МОН України від 08.10.2019 №1272, за редакцією  Савченко О.Я.;

3А, 3Б, 4А, 4Б   наказ МОН України від 08.10.2019 № 1273, за редакцією  Савченко О.Я.

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин

на  тиждень у класах

 

 

 

 

 

 

 

          Інваріантна складова

 

Мовно-літературна

Українська мова

3,5

 

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

Літературне читання

3,5

 

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

Іноземна мова (англійська)

2

 

3

3

3

3

3

3

Математика

Математика

4

 

4

4

5

5

5

5

Я досліджую світ (природнича, громадянська й історична, соціальна, здоров’язберігаюча галузі)

 

3

 

3

3

3

3

3

3

Технологічна

Трудове навчання

1

 

1

1

1

1

1

1

Інформативна 

Інформатика

-

 

1

1

1

1

1

1

Мистецька

Музичне мистецтво

1

 

1

1

1

1

1

1

Образотворче мистецтво

1

 

1

1

1

1

1

1

Фізкультурна

Фізична культура

3

 

3

3

3

3

3

3

Разом

19+3

 

21+3

21+3

22+3

22+3

22+3

22+3

Варіативна складова

Додатковий час на навчальні предмети,факультативи, індивідуальні заняття

 

1

 

 

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

Моя щаслива планета (17год.)

0,5

 

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Українознавство  (17год.)

0,5

 

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гранично допустиме навантаження на одного учня

 

20

 

 

 

22

 

22

 

23

 

23

 

23

 

23

Всього:

23

 

25

25

26

26

26

26

 

 

     Директор  школи                                                                           Є.В. Таран

 

                                              

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 94»

                              Дніпровської  міської ради  на 2023-2024 навчальний рік                 

ІІ ступінь

 

5А, 5Б, 6А, 6Б класи – наказ МОН України від 19.02.2021 № 235, додаток 3

 

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

 

 

 

 

 

 

 

Мовно-літературна

Українська мова

4

4

4

4

Українська література

2

2

2

2

 Іноземна мова                                         (англійська)

 

3,5

 

3,5

 

3,5

 

3,5

Зарубіжна література

1,5

1,5

1,5

1,5

Математична

Математика

5

5

5

5

Алгебра

 

 

 

 

Геометрія

 

 

 

 

Природнича

Інтегрований курс «Пізнаємо природу»

2

2

2

2

Біологія

 

 

 

 

Географія

 

 

2

2

Фізика

 

 

 

 

Хімія

 

 

 

 

Соціальна і здоровозбережувальна

Інтегрований курс «Здоров’я, безпека та добробут»

 

 

1,5

 

 

1,5

 

 

1,5

 

 

1,5

Громадянська та історична 

Вступ до громадянської освіти

 

1

 

1

 

 

Історія України

 

 

2

2

Всесвітня історія

 

 

 

 

Громадянська освіта

 

 

 

 

Правознавство

 

 

 

 

Інформатична

Інформатика

1,5

1,5

1,5

1,5

Технологічна

Технології

2

2

2

2

Мистецька

Музичне мистецтво

1

1

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

Мистецтво

 

 

 

 

Фізична культура

Фізична культура

3

3

3

3

Разом

 

26+3

26+3

29+3

29+3

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

2

2

2

2

 

 

 

 

 

Уроки стійкого розвитку (35год.)

1

1

1

1

Математика . Логіка

0,5

0,5

 

 

Українознавство

0,5

0,5

 

 

Юний географ-краєзнавець

 

 

1

1

Розв’язування логічних задач (математика) (17год.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гранично допустиме навантаження 

28

28

31

31

Всього

31

31

34

34

 

 

 

 

 

 

Директор  школи                                                                           Є.В. Таран 

 

 

7А, 7Б, 8А, 8Б, 9А, 9Б класи - наказ МОН України від 20.04.2018 № 405, таблиця 1.

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

 

Мови  і літератури

Українська мова

2,5

2,5

2

2

2

2

Українська література

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

Перша іноземна мова                                         (англійська)

 

 

3

 

 

3

 

 

3

 

 

3

 

 

3

 

 

3

Друга іноземна мова                                         (німецька)

 

 

 

 

 

 

 

 

Зарубіжна література

2

2

2

2

2

2

Суспільствознавство   

Історія України

1

1

1,5

1,5

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

1

1

1

1

Основи правознавства

 

 

 

 

 

1

 

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

 

 

 

 

Образотворче мистецтво

1

1

 

 

 

 

Мистецтво

 

 

1

1

1

1

Математика

Математика

 

 

 

 

 

 

Алгебра

2

2

2

2

2

2

Геометрія

2

2

2

2

2

2

Природознавство

Біологія

2

2

2

2

2

2

Географія

2

2

2

2

1,5

1,5

Фізика

2

2

2

2

3

3

Хімія

1,5

1.5

2

2

2

2

Технології

Трудове навчання

1

1

1

1

1

1

Інформатика

1

1

2

2

2

2

Здоров’я  і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

3

3

3

Разом

 

28+3

28+3

28,5+3

28,5+3

30+3

30+3

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

2,5

2,5

3

3

3

3

 

 

 

 

 

 

 

Уроки стійкого розвитку (35год.)

1

1

1

1

1

1

Математика .Логіка

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

Українознавство

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

Історія

0,5

0,5

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гранично допустиме навантаження 

32

32

33

33

33

33

Всього

33.5

33.5

34,5

34,5

36

36

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу освіти  «Середня загальноосвітня школа № 94»

Дніпровської  міської ради  на 2023-2024 навчальний рік

 

            ІІІ ступінь

           

        11 клас - наказ МОН України від 20.04.2018 № 406, таблиця 8.

 

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

11

Суспільно-гуманітарний

(історичний напрям

Базові предмети

26

Українська мова

2

Українська література

2

Зарубіжна   література

1+1

Іноземна мова (/англійська)

2+1

Історія України

1,5+1,5

Всесвітня історія

1+2

Громадянська освіта

 

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

3+1

Біологія і екологія

2

Географія

1

 Фізика і астрономія

4

Хімія

2

Фізична культура

3

Захист України

1,5+0,5

Вибірково-обов’язкові предмети

Інформатика

Мистецтво

Технології

3

1,5

1,5

Разом

(26+3) +7

Додатковий години на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття

9 – 7 =2

Індивідуальні  заняття –

 

2

 

з української мови

0,5

з математики

0,5

з хімії

0,5

з історії

0,5

Гранично допустиме навантаження  на одного учня

33

Всього

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

     Директор                                                                             Євгенія Таран