Робочий навчальний план на 2020-2021 н.р.

 

Схвалено                                                                           Затверджую:

 

педагогічною радою                                                        Директор

КЗО «СЗШ № 94» ДМР                                                  Комунального закладу освіти

31.08.2020р., протокол № 8                                          «Середня загальноосвітня школа № 94»

                                                                                       Дніпровської міської ради

                                                                                           _________________ Є.В.Таран

                                                                             

 

РОБОЧИЙ

НАВЧАЛЬНИЙ  ПЛАН

Комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа № 94»

Дніпровської міської ради

на 2020-2021 навчальний рік

 

 

 

 

м. Дніпро

2020 рік

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

 

до Робочого навчального плану

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 94»

Дніпровської міської ради на 2020/2021 навчальний рік

       

       1.Тип навчального закладу – школа І-ІІІ ступенів.

 

       2. Структура закладу

 

Освітній рівень

Кількість класів

Орієнтовна чисельність учнів

І ступінь

(1-4 класи)

8

261 учень

ІІ ступінь

(5-9 класи)

9

287 учнів

ІІІ ступінь

( 10-11класи)

2

51 учень

Усього

19

599 учнів

 

    3. Типові навчальні  плани, за якими розроблено Робочий  навчальний план закладу:

для 1-2-х  класів -  за  Навчальним планом початкової школи з українською мовою навчання, затвердженим  наказом МОН України від 21.03.2018 № 268, Державним стандартом початкової освіти  ( у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 № 688), за редакцією Савченко О.Я.;

для 3-х  класів -  за  Навчальним планом початкової школи з українською мовою навчання, затвердженим  наказом МОН України від 08.10.2019 № 1273, за редакцією Савченко О.Я.;

  для 4-х класів -  за Навчальним планом початкової школи з українською мовою навчання, затвердженим  наказом МОН України від 20.04.2018 № 407, таблиця 1; Державним стандартом початкової загальної освіти  (2011р.)

  для 6-х, 7-х, 9-х  класів -  за  Навчальним планом закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою, затвердженим   наказом МОН України   від 20.04.2018 № 405,таблиця 1;

   для  5-х , 8 -го класу  - за  Навчальним планом закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою, затвердженим   наказом МОН України   від 20.04.2018 № 405,таблиця 10;

   для 10-го класу - за  Навчальним планом для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти, затвердженим наказом МОН України від 20.04.2018 № 408, таблиця 2;

  для 11-го  класу - за Типовим навчальним планом загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання, філологічний  напрям, затвердженим наказом МОН України  від 20.04.2018 № 408, таблиця 8.

 

           

         Навчальний заклад впроваджує  дослідно-експериментальну діяльність за темою « Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у

навчально-виховний процес» (накази головного управління освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації від 28.12.2011 № 1096/0/212 – 11,  від 10.07.2015 № 496/0/212-15).

З метою реалізації даної теми  введені курси та факультативи:

1-4 класи  «Моя щаслива планета» (17год., 05год. на тиждень)

5-9 класи «Уроки для стійкого розвитку» (35 год., 1год.на тиждень).

 

4. Особливості організації навчально-виховного процесу.

 

4.1. Структура навчального року

 Відповідно до ст. 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2020/2021 навчальний рік розпочинається у День знань –     1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року, а тривалість канікул протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів без врахування днів, коли діти припиняють навчання  з незалежних від них причин (карантин, температурний режим тощо). Робочим навчальним планом школи встановлено 5-денний навчальний тиждень.

 

День знань – 01.09.2018

 

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр:   01.09.2020 – 24.12.2020

ІІ семестр:  11.01.2021 – 28.05.2021

 

Навчальний рік закінчується проведенням:

  • навчальних екскурсій у 1-4 класах (протягом року за рішенням педагогічної ради);
  • навчальні екскурсії та практика у 5-8,10 класах (протягом року за рішенням педагогічної ради);
  • державної підсумкової атестації:
  • 4-х класів;
  • 9-х класів;
  • 11-го класу (ДПА у формі ЗНО, проведення та перелік предметів для ДПА буде затверджено додатково МОН України).

 Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули::

осінні:    26.10.2020 – 01.11.2020

зимові:   25.12.2020 – 10.01.2021

весняні:  22.03.2021 –28.03.2021

 

 

      4.2. Організація навчально-виховного процесу протягом дня

 

Розклад дзвінків

Уроки

Тривалість уроку

Тривалість перерви,

хвилин

1 клас (35 хв.)

1урок

815 - 850

20хв.

2 урок

910 - 945

25хв.

3 урок

1010 - 1045

25хв.

4 урок

1110-1145

15хв.

5 урок

1200-1235

 

2 – 4 класи (40хв.)

1урок

815 - 855

15хв.

2 урок

910 – 950

20хв.

3 урок

 1000 – 1050

20хв.

4 урок

1110-1150

20хв.

5 урок

1210-1250

15хв.

6 урок

1305-1345

 

5-11(12) класи (45хв.)

1урок

840 – 925

10хв.

2 урок

940 – 1025

10хв.

3 урок

1040-1125

20хв.

4 урок

1140-1225

20хв.

5 урок

1240-1325

10хв.

6 урок

1345-1355

10хв.

7 урок

1405- 1450

 

 

 

Режим роботи ГПД

Початок роботи - 1200

Закінчення -        1800

        

4.3. Навчальні екскурсії.

           За рішенням педагогічної ради протокол № 7 від 30.08.2018р.  навчальні екскурсії проводяться протягом навчального року з 03.09. 2018  по 24.05.2019.

 

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 94»
Дніпровської  міської ради  на 2020-2021 навчальний рік

І ступінь

1А, 1Б, 2-А, 2-Б -   – наказ МОН України від 21.03.2018 № 268, Державний стандарт початкової освіти  ( у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 № 688), за редакцією Савченко О.Я.;

3А, 3Б  – наказ МОН України від 08.10.2019 № 1273, за редакцією Савченко О.Я.;

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

          Інваріантна складова

Мовно-літературна

Українська мова

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

Літературне читання

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

Іноземна мова (англійська)

2

2

3

3

3

3

Математика

Математика

4

4

4

4

4

4

Я досліджую світ (природнича, громадянська й історична, соціальна, здоров'язберігаюча галузі)

 

3

3

3

3

3

3

Технологічна

Трудове навчання

1

1

1

1

1

1

Інформативна

Інформатика

-

-

1

1

1

1

Мистецька

Музичне мистецтво

1

1

1

1

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

1

1

Фізкультурна

Фізична культура

3

3

3

3

3

3

Разом

19+3

19+3

21+3

21+3

22+3

22+3

Варіативна складова

Додатковий час на навчальні предмети,факультативи, індивідуальні заняття

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

Курси за вибором

Українознавство  (17год.)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Моя щаслива планета (17год.)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 

 

 

 

 

 

 

Гранично допустиме навантаження на одного учня

 

20

 

20

 

22

 

22

 

23

 

23

Всього:

23

23

25

25

26

26

 

     Директор  школи                                                                           Є.В. Таран

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 94»
Дніпровської  міської ради  на 2020-2021 навчальний рік

І ступінь

 

 4 класи   – наказ МОН України від 20.04.2018 № 407, Державний стандарт  початкової загальної освіти  (2011р.)

 

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

          Інваріантна складова

Мовно-літературна

Українська мова

3,5

3,5

Літературне читання

3,5

3,5

Іноземна мова (англійська)

2

2

Математика

Математика

4

4

Природознавство

Природознавство

2

2

Суспільствознавство

Я у світі

1

1

 

Мистецька

Музичне мистецтво

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

Технології

Трудове навчання

1

1

Інформатика

1

1

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

Фізична культура

3

3

Разом

21+3

21+3

Варіативна складова

Додатковий час на навчальні предмети,факультативи, індивідуальні заняття

 

2

 

2

Факультативи

Українознавство  (35год.)

1

1

Моя щаслива планета (17год.)

0,5

0,5

Місто мого дитинства (17год.)

0,5

0,5

 

 

 

Гранично допустиме навантаження на одного учня

 

23

 

23

Всього:

26

26

  

 

 Директор  школи                                                                           Є.В. Таран

 

 

                                              

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 94»

                              Дніпровської  міської ради  на 2020-2021 навчальний рік                 

ІІ ступінь

 

 6А, 6Б, 7А, 7Б, 9А, 9Б класи – наказ МОН України від 20.04.2018 № 405, таблиця 1;


 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

 

Інваріантна складова

Мови і літератури

Українська мова

3,5

3,5

2,5

2,5

2

2

Українська література

2

2

2

2

2

2

 Іноземна мова 

3

3

3

3

3

3

Зарубіжна література

2

2

2

2

2

2

Суспільство-знавство

Історія України

1

1

1

1

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

1

1

1

1

Правознавство - - - - 1 1

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

1

-

-

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

-

-

Мистецтво

-

-

-

-

1

1

Математика

Математика

4

4

-

-

-

-

Алгебра

-

-

2

2

2

2

Геометрія

-

-

2

2

2

2

Природо-знавство

Природознавство

-

-

-

-

-

-

Біологія

2

2

2

2

2

2

Географія

2

2

2

2

1,5

1,5

Фізика

-

-

2

2

3

3

Хімія

-

-

1,5

1,5

2

2

Технології

Трудове навчання

2

2

1

1

1

1

Інформатика

1

1

1

1

2

2

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

3

3

3

Разом

26,5+3

26,5+3

28+3

28+3

30+3

30+3

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття

 

3,5

 

3,5

 

2,5

 

2,5

 

3

 

3

Російська мова (35год.)

-

-

-

-

1

1

Уроки стійкого розвитку (35год.)

1

1

1

1

1

1

Місто мого дитинства (17год.)

0,5

0,5

 

 

 

 

Розв’язування  логічних задач (математика) (17год.)                                         

1

1

1

1

0,5

0,5

Українознавство    (17год.)

 

 

0,5

0,5

 

 

Гранично допустиме навантаження 

31

31

32

32

33

33

Всього

33

33

33,5

33,5

36

36

 Директор  школи                                                                           Є.В. Таран 

 

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 94»

                              Дніпровської  міської ради  на 2020-2021 навчальний рік                 

ІІ ступінь

 

5А, 5Б, 8 класи  - наказ МОН України від 20.04.2018 № 405, таблиця 10.

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

5А 

8 клас

 

Інваріантна складова

 

 

Мови і літератури

Українська мова

3,5

3,5

2

Українська література

2

2

2

Перша іноземна мова (англійська)

3

3

2

Друга іноземна мова (німецька)

2

2

2

Зарубіжна  література

2

2

2

Суспільствознавство

Історія України

1

2

1,5

Всесвітня історія

-

-

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

-

Образотворче мистецтво

1

1

-

Математика

Математика

4

4

-

Алгебра - - 2
Геометрія - - 25

Природознавство

Природознавство

2

2

-

Біологія

-

-

2

Географія - - 2
Фізика - - 2
Хімія - - 2

Технології

Трудове навчання

2

2

1

Інформатика

1

1

2

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

Разом

25,5 +3

25,5 +3

29,5 +3

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття

2,5

2,5

3,5

Математика

1

1

1

Уроки стійкого розвитку (35год.)

1

1

1

Місто мого дитинства (17год.)

0,5

0,5

 

Українознавство

 

 

1

Гранично допустиме навантаження 

28

28

33

Всього

31

31

36

 

Директор школи                                                                                Є.В. Таран

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу освіти  «Середня загальноосвітня школа № 94»

Дніпровської  міської ради  на 2020-2021 навчальний рік

 

            ІІІ ступінь

 

        10 клас - наказ МОН України від 20.04.2018 № 406, таблиця 2.

 

 

Предмети

Кількість годин на тиждень

10

Суспільно-гуманітарний

Базові предмети

27

Українська мова

2

Українська література

2

Зарубіжна   література

1

Іноземна мова (німецька)

2+1

Історія України

1,5 +1,5

Всесвітня історія

1+2

Громадянська освіта

2

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

3+1

Біологія і екологія

2

Географія

1,5

 Фізика і астрономія

3

Хімія

1,5

Фізична культура

3

Захист Вітчизни

1,5+0,5

Вибірково-обов’язкові предмети

Інформатика

Мистецтво

Технології

3

1,5

1,5

-

Разом

(27+3) +5

Додаткові години на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття

 

8-6=2

             Індивідуальні заняття - 3

 з української мови 

0,5

 з математики

1

з хімії 0,5

Гранично допустиме навантаження  на одного учня

33

Всього

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Директор                                                                                   Є.В. Таран

 

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу освіти  «Середня загальноосвітня школа № 94»

Дніпровської  міської ради  на 2020-2021 навчальний рік

 

            ІІІ ступінь

        11 клас - наказ МОН України від 20.04.2018 № 406, таблиця 8.

 

 

Предмети

Кількість годин на тиждень

11

Суспільно-гуманітарний)(історичний напрям)

Базові предмети

(26+3)+7

Українська мова

2

Українська література

2

Зарубіжна   література

1+1

Іноземна мова (німецька)

2+1

Історія України

1,5 +1,5

Всесвітня історія

1+2

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

3+1

Біологія і екологія

2

Географія

1

 Фізика і астрономія

4

Хімія

2

Фізична культура

3

Захист Вітчизни

1,5+0,5

Вибірково-обов’язкові предмети

Інформатика

Мистецтво

Технології

3

1,5

1,5

-

Разом

(27+3) +5

Додаткові години на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття

 

9-7=2

             Індивідуальні заняття - 3

 з української мови 

1

 з математики

0,5

з хімії 0,5

Гранично допустиме навантаження  на одного учня

33

Всього

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Директор                                                                                  Є.В. Таран

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Директор                                                                                   Є.В. Таран