Сторінка педагога-організатора

 

 

  Циклограма роботи педагога-організатора

 

ЩОДЕННО

 

·  Самоосвіта. Поповнення портфоліо новими методичними матеріалами;

·  Моніторинг відвідування учнями школи (2 рази на день);

·  Робота з учнями, що входять до активу дитячих організацій та учнівського самоврядування.

 

ЩОТИЖНЕВО

 

·  Участь у засіданні адміністративної ради;

·  Планування роботи на тиждень;

·  Надання допомоги класним керівникам в організації та проведенні позакласних заходів.

·  Організація та проведення загальношкільних заходів

ЩОМІСЯЧНО

·  Уточнення плану роботи на місяць;

·  Засідання активу учнівського самоврядування (два рази на місяць);

·  Підготовка та участь в районних заходах.

 

1  РАЗ НА ЧВЕРТЬ

 

·  Участь в роботі методичного об'єднання класних керівників;

·  Організація роботи правового клубу;

·  Організація дозвілля учнів в канікулярний період;

·  Уточнення плану роботи;

·  Участь в педагогічних радах;

·  Участь у загальношкільних батьківських зборах.

 

 Функції педагога-організатора:

 

*     виховна (формування всебічно розвиненої особистості вихованця);

*     розвивальна (сприяння саморозвитку особистості кожного учня);

*     освітня (створення умов для формування компетенцій школяра);

*     організаторська (організація і здійснення позакласної та позашкільної роботи з учнями);

*     діагностична (визначення рівня вихованості окремих учнів і колективу класу);

*     соціальна (виявлення впливу різних соціальних чинників на формування учнів, нейтралізація небажаних впливів);

*     стимулююча (стимулювання ініціативи та самодіяльності учнів, учнівського самоврядування);

*     координаційна (узгодження спільних зусиль і вимог адміністрації, вчителів-предметників, батьків, громад­ськості, позашкільних закладів);

*     методична (надання допомоги активу учнів, батькам, представникам громадських організацій).

 

Роль педагога-організатора полягає в мудрому керівництві: у допомозі, пораді, співпраці. Це, звичайно, важливі завдання. І одним із засобів і методів розв’язання цих завдань є учнівське самоврядування, яке, забезпечуючи участь усіх школярів в управлінні справами колективу свого класу та школи, стає моделлю елементів дорослого життя, формою усвідомлення подальшої активної життєвої позиції.

 

Дитяче самоврядування є складовою й невід'ємною частиною системи самоврядування народу, яке все більше розвивається в нашій країні. З огляду на це, розвиток самоврядування, як процесу залежності змісту діяльності від вимог суспільства, є дуже важливим. Саме такий підхід актуальний сьогодні, тому що багато педагогічних працівників зміст діяльності  дитячого самоврядування розуміють однобоко, не розглядають його багатопланово, як умову формування громадської відповідальності, як форму участі вихованців в управлінні країною. На нашу думку, учнівське самоврядування - це результат цілеспрямованих педагогічних зусиль, спрямованих на організацію учнівського колективу. 

 

Учнівське самоврядування це – педагогічна технологія, яка сприяє розвитку громадянських якостей дитини в системі демократичних взаємин виховного колективу на принципах самореалізації, самодіяльності, самоорганізації та самодостатності особистості.