Пріоритетні напрямки роботи

 

 

Пріоритетні напрямки роботи школи 

 

 

 • профілактика  девіантної поведінки в класних колективах;

 

 • соціалізація школярів під час навчально-виховного процесу (співпраця сім’ї, школи, громадськості);

 

 • науково-дослідницька робота в рамках створення учнівських проектів практичного спрямування;

 

 • проводити соціалізацію дітей, батьків, вчителів з питань інклюзивного навчання, толерантного ставлення до дітей з особливими потребами відповідно діючого законодавства в галузі освіти;

 

 • урізноманітнення форм та методів роботи класних керівників з учнівським колективом, батьками. 

 

Пріоритети:

 

 • Виконання заходів Концепції національно-патріотичного виховання;

 

 • розвиток  високої інформаційно-комунікативної  культури особистості;

 

 • робота по збереженню контингенту учнів;

 

 • формування  споживчої  культури особистості на основі високих запитів до якості і безпеки життя;

 

 • навчання школярів основам професій;

 

 • виховання сучасної міжкультурної  комунікації на засадах полікультурної толерантності, взаємоповаги;

 

 • використання форм здоров’язберігаючого навчання;

 

 • покращення роботи ГПД, гурткової та позакласної роботи з предметів;

 

 • продовження використання музейних форм роботи .